Niemożliwe staje się możliwe. Wymagania stawiane klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń bloku operacyjnego określają nie tylko temperaturę i minimalną krotność wymian w każdym z pomieszczeń, ale także klasę czystości powietrza, jego wilgotność względną, poziom hałasu itp.


Istniejące od wielu lat szpitale w większości
przypadków nie były projektowane
z założeniem zastosowania
w przyszłości systemu klimatyzacji
i wentylacji w blokach operacyjnych.
W budynkach brakuje odpowiednich
pomieszczeń technicznych mogących
pomieścić duże centrale klimatyzacyjne,
a jeśli już udaje się je wygospodarować,
zazwyczaj są usytuowane bardzo daleko
od bloku operacyjnego, co wpływa na
wydłużenie systemów kanałowych, a co
za tym idzie – na znaczne zwiększenie
kosztów inwestycji.
Technika przychodzi z pomocą…

Niemożliwe stało się możliwe dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom
kompaktowych szaf klimatyzacyjnych
typu MEDICLEAN firmy Weiss
Klimatechnik GmbH. Specjalizując się
w rozwiązaniach precyzyjnych szaf
klimatyzacyjnych przeznaczonych do
obiektów o maksymalnie trudnych reżimach
pracy, konstruktorzy firmy Weiss
znaleźli rozwiązanie problemu braku
pomieszczeń technicznych przy modernizowanych
blokach operacyjnych.
Skonstruowali trzymodułową szafę
klimatyzacyjną, w której zachodzi całkowita
obróbka powietrza (chłodzenie,
grzanie, nawilżanie) bez konieczności
stosowania dodatkowych jednostek
zewnętrznych (skraplacza).
Szafa klimatyzacyjna bez jednostki zewnętrznej?
Jak to możliwe?!

Szafa klimatyzacyjna składa się z modułu
chłodzenia, do którego kanałem dostarczane
jest powietrze zewnętrzne (świeże). W tej
części szafy znajduje się układ chłodzenia
i podgrzewania powietrza. Powietrze o odpowiedniej
temperaturze kierowane jest
do modułu nawilżania, a stamtąd – do sal
operacyjnych i przyległych pomieszczeń.
Powietrze powrotne z bloku operacyjnego
kierowane jest do modułu skraplacza szafy
klimatyzacyjnej. Powietrze to zostaje
wyrzucane na zewnątrz, wcześniej schładzając
skraplacz. Dzięki takiemu rozwiązaniu
układ klimatyzacyjno-wentylacyjny
(nawiewno-wywiewny) jest całkowicie
niezależny i nie wymaga stosowania dodatkowych
jednostek zewnętrznych.

Przystosowana do łatwego
transportu modułowa
szafa klimatyzacyjna!

Szafa klimatyzacyjna firmy Weiss
Klimatechnik GmbH składa się z trzech
niezależnie transportowanych do pomieszczenia
technicznego modułów. Na miejscu
posadowienia są one ze sobą montowane
i uruchamiane. Należy zaznaczyć, że
każdy moduł urządzenia ma gabaryty
umożliwiające łatwy transport w standardowych
drogach komunikacyjnych
obiektów użyteczności publicznej. Wymiary
modułów to: wysokość – 1950 mm,
głębokość – od 850 mm do 1100 mm, długość
(jednego modułu) – od 1050 do 1570
mm. Takie gabaryty modułów pozwalają
łatwo przemieścić urządzenie wewnątrz
budynku (mieszczą się również w windzie
transportowej).
W celu zwiększenia elastyczności posadowienia
szafy klimatyzacyjnej poszczególne
moduły można ustawiać w stosunku do
siebie pod kątem (tworząc literę L lub C),
a nawet odsuwać od siebie łącząc ze sobą
odpowiednio kanałami lub orurowaniem
chłodniczym i okablowaniem.
Dla zwiększenia elastyczności posadowienia
urządzenia króćce dla kanałów
mogą być usytuowane odpowiednio od
góry, z tyłu lub z boku urządzenia, co
dodatkowo ułatwia rozprowadzenie kanałów
wentylacyjnych.
Cicha praca szafy
klimatyzacyjnej umożliwia
postawienie jej w sąsiedztwie sal
operacyjnych…

Specjalna budowa „sandwiczowa” szafy,
tj. dwie warstwy blachy wypełnione
substancją dźwiękoszczelną o grubości
30 mm, bardzo skutecznie tłumią
hałas urządzenia. Dzięki cichej pracy
szafę można z powodzeniem postawić
w sąsiedztwie sal operacyjnych lub innych
pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
Z usytuowaniem szafy blisko bloku
operacyjnego wiąże się jeszcze jedna bardzo
ważna korzyść: długość kanałów oraz
ich przekrój są znacznie zredukowane, co
ułatwia umieszczenie instalacji kanałowej
wewnątrz bloku operacyjnego.

Higieniczne wykonanie szafy
klimatyzacyjnej spełnia
wszystkie wymogi Państwowego
Zakładu Higieny, a także
rygorystyczne standardy
europejskie…

Szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN posiada
dwa stopnie filtracji. Na wejściu świeżego
powietrza umieszczony jest filtr klasy F5,
natomiast na powietrzu nawiewanym do
bloku operacyjnego – filtr klasy F9.
Aby spełnić najwyższe standardy europejskie
w zakresie higieniczności urządzeń,
wnętrze szafy zostało wykonane ze
stali nierdzewnej. W celu łatwego przeprowadzania
procesu dezynfekcji szafy
klimatyzacyjnej wszystkie komponenty
i powierzchnie wewnętrzne mające
kontakt z powietrzem nawiewanym do
bloku operacyjnego są łatwo dostępne.
Rewolucyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie
specjalnych okien ze szkła hartowanego,
umożliwiające pełną kontrolę
wizualną czystości szafy i znajdujących
się w jej wnętrzu komponentów oraz stanu
zabrudzenia filtrów. Wysoko sprawne
wentylatory umieszczone bezpośrednio
na wirniku (dla wyeliminowania drgań)
dodatkowo osadzono na specjalnych
prowadnicach wysuwnych, umożliwiając
łatwą dezynfekcję lub serwis.
Pełna kontrola wizualna
wnętrza urządzenia w trakcie
jego pracy…

MEDICLEAN jest urządzeniem zaprojektowanym
również z myślą o personelu
technicznym i sprawnej obsłudze
serwisowej. Będąc przeznaczoną do
pracy w najtrudniejszych reżimach pod
względem ciągłości pracy, a przy tym
jej niezawodności, szafa klimatyzacyjna
musi pracować 24 godziny na dobę. Rozróżniamy
tu pracę w trybie dziennym
(czynnego bloku operacyjnego), w którym
szafa pracując na 100% swojej wydajności
realizuje funkcje chłodzenia, nawilżania
i grzania, w zależności od potrzeby, oraz
pracę trybu nocnego (blok operacyjny jest
nieczynny), podczas którego realizowane
są tylko funkcje nawiewu i grzania (bez
chłodzenia i nawilżania). Tryb nocny
jest konieczny ze względu na wymogi
utrzymania ciągłego przepływu powietrza
przez filtry HEPA znajdujące się w bloku
operacyjnym. Ciągła praca urządzenia
rodzi konieczność przeprowadzania inspekcji
i kontroli urządzenia bez jego wyłączania.
Szafa MEDICLEAN posiada taką
możliwość. Po otworzeniu wszystkich
drzwi frontowych urządzenia (każdego
z modułów) mamy dostęp do wszystkich
komponentów szafy. Wspomniane wcześniej
okna rewizyjne dodatkowo umożliwiają
nam przeprowadzenie kontroli
wizualnej wnętrza urządzenia.
Niezależne sterowanie
i automatyka szafy
klimatyzacyjnej MEDICLEAN…

Szafa posiada panel sterujący PC3 będący
niezależnym komputerem. Dzięki
niemu realizowane jest pełne sterowanie
wszystkich komponentów w obrębie
szafy, a także sterowanie regulatorami
przepływu powietrza i grzałek w kanałach
(panel PC3 można zintegrować
z istniejącym w budynku systemem
BMS). Szafa wyposażona jest również
w falownik dostosowujący automatycznie
obroty wentylatora w zależności od
strat ciśnienia na instalacji (np. jednostajne
zapychanie się filtrów).
Urządzenie MEDICLEAN
znacznie redukuje koszty
systemu klimatyzacji
i wentylacji…

W trakcie analizowania kosztów wykonania
klimatyzacji i wentylacji w bloku
operacyjnym należy uwzględnić i porównać
koszt wykonania całego przedsięwzięcia,
a nie tylko ceny urządzeń.
Porównywanie samej ceny urządzeń
klimatyzacyjno-wentylacyjnych nie daje
wiarygodnego obrazu i z góry przekreśla
rozwiązanie zaawansowane technicznie,
które ma wpływ na uproszczenie całego
układu wentylacyjnego, a co za tym idzie
– obniżenie jego ceny. Zastosowanie szafy
klimatyzacyjnej w znacznym stopniu
wpływa na obniżenie kosztów wykonania
projektu, eliminuje utrudnienia architektoniczne
związane ze stosowaniem
jednostek zewnętrznych, a co za tym
idzie – wykonywanie dodatkowego orurowania,
okablowania, przekuć i przebić
ścian. Umieszczenie urządzeń w bliskim
sąsiedztwie sal operacyjnych obniża również
koszty wykonania kanałów wentylacyjnych
poprzez znaczne ich skrócenie
i zmniejszenie przekroju.
Należy również zaznaczyć, iż szafa klimatyzacyjna
MEDICLEAN posiada glikolowy
odzysk ciepła mający wpływ na obniżenie
kosztów eksploatacji urządzenia, który
też należy uwzględnić w procesie doboru
rozwiązania.
W ciągu ostatnich dwóch lat firma Weiss
Klimatechnik Polska Sp. z o.o. zainstalowała
kilkadziesiąt rozwiązań tego typu, stosując je
zarówno w modernizacji istniejących bloków
operacyjnych, jak i w nowo budowanych
szpitalach. Oszczędność miejsca i uproszczenie
systemu klimatyzacji i wentylacji
poprzez wykorzystanie kompaktowych szaf
klimatyzacyjnych MEDICLEAN przynoszą
wymierną korzyść zarówno w nowo powstałych,
jak i już istniejących szpitalach.
Mgr inż. Krzysztof Sitko
Źródło: Weiss Klimatechnik Polska Sp. z o.o.

Komentarze

  • Poważne pytanie

    Czy orientuje się ktoś z państwa jakie są zyski ciepła od aparatury znajdującej się w pomieszczeniu RTG. Chodzi mi dokładnie o sam aparat do wykonywania zdjęć RTG.