Aż 135 osób przybyło na wczorajszą konferencję "Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju".


Zorganizowana przez Redakcję miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja piąta Konferencja "Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju" cieszyła się dużą frekwencją, największą w porównaniu do dotychczasowych edycji. Uczestnicy docenili wartościowy i ciekawy program wykładów i prezentacji.
Podczas spotkania 28 listopada w Warszawie (Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury) słuchacze mogli zapoznać się z bieżącymi normalizacjami w zakresie branży VACR, jak również z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w wentylacji i klimatyzacji. Tegoroczną edycję Konferencji zdominował temat wentylacji przeciwpożarowej. Mniej referatów niż zwykle dotyczyło chłodnictwa.
W zakresie wentylacji przeciwpożarowej przedstawiono nowe uregulowania prawne jak i urządzenia stosowane w tych systemach. Wystąpienia pracowników z Instytutu Techniki Budowlanej uzupełniły praktyczne referaty na temat montażu i sterowania wentylacji pożarowej, a także prezentacje urządzeń i rozwiązań stosowanych przez firmy Belimo, Casals i Smay. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład i prezentacja dotycząca aplikacji CFD służącej do projektowania wentylacji pożarowej kanałowej i strumieniowej.Fot. 1 Sala podczas Konferencji
Fot. 2 dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska)
Fot. 3 mgr inż. Grzegorz Sztarbała (Zakład Badań Ogniowych, ITB)
Fot. 4 dr inż. Marcin Sompoliński (Politechnika Warszawska)

Tematem wytycznych (a raczej ich braku) w polskich przepisach i normach w zakresie projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów basenowych zajął się znany w branży praktyk w tej dziedzinie - Zbigniew Wnukowicz. Natomiast pracownicy Politechnik: Warszawskiej i Wrocławskiej, omówili podczas swoich wystąpień projekty i systemy wentylacji budynków biurowych (P. Bartkiewicz, PW), obiektów handlowych (S. Szczęśniak, PWr) i hal widowiskowych (M. Sompoliński, PWr).
Mówiono także o nowych propozycjach legislacyjnych (E. Langman, COCH) i przepisach prawnych dotyczących obrotu czynnikami chłodniczymi wg Rozporządzenia 842/1006 (M. Dobrzyński, KFCh).
Podczas V Konferencji wygłoszono następujące referaty:
Wielokryterialny wybór systemu HVAC w budynkach biurowych, dr inż. Piotr Bartkiewicz –Politechnika Warszawska
Realizacje wentylacji strumieniowej w Polsce oraz nowe rozwiązania techniczne w
belkach chłodzących
, mgr inż. Piotr Dałek - FLAKT WOODS
Legislacja obrotu czynnikami chłodniczymi – omówienie Rozporządzenia nr 842/2006, Michał Dobrzyński – Krajowe Forum Chłodnictwa, Fundacja PROZON
Bezpieczeństwo pożarowe w świetle norm europejskich – klasyfikacja i stosowanie urządzeń wentylacyjnych, mgr inż. Piotr Głąbski – Zakład Badań Ogniowych ITB
Klapy przeciwpożarowe – wymogi podczas montażu, sterowanie, dr inż. Grzegorz Kubicki –Politechnika Warszawska
Regulacja klimatyzacyjnych/chłodniczych układów hydraulicznych, dr inż. Bogusław Maludziński, dr inż. Kazimierz Wojtas – Politechnika Krakowska
Aspekty środowiskowe (efektywność wykorzystania energii) w pracach normalizacyjnych CEN/TC 113 "Pompy ciepła i urządzenia klimatyzacyjne", mgr inż. Elżbieta Langman – Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Wentylacja wyporowa w obiektach widowiskowych, dr inż. Marcin Sompoliński – Politechnika Wrocławska
Systemy VRF zasilane gazem, mgr inż. Paweł Sroczyński - SANYO
Wentylacja obiektów handlowych, dr inż. Sylwia Szczęśniak – Politechnika Wrocławska
Projektowanie wentylacji pożarowej kanałowej i strumieniowej z zastosowaniem CFD, mgr inż. Grzegorz Sztarbała – Zakład Badań Ogniowych ITB
Klimatyzacja pomieszczeń basenowych w świetle obowiązujących norm i przepisów,
Zbigniew Wnukowicz - ELBAS
oraz prezentacje firm
• BELIMO (Krzysztof Jaglak),
• IGLOTECH (Michał Młyński - wentylatory oddymiające Casals; Diego Bof - chłodnice LU-VE)
• GRUNDFOS (Zbigniew Waśkiewicz)
• SMAY (Jakub Wojtyga).Fot. 5 Paweł Sroczyński (S.P.S. Trading - SANYO)
Fot. 6 Stoisko SMAY
Fot. 7 Stoisko BELIMO Siłowniki
Fot. 8 Stoisko FLAKT WOODS

Prócz prezentacji podczas wykładów firmy B&L, BELIMO, FLAKT WOODS (Flakt Bovent), GRUNDFOS i SMAY przygotowały wystawę swoich urządzeń.
Uczestnicy spotkania otrzymali katalogi i materiały firmowe, a także CD z elektorniczną wersją referatów wygłoszonych podczas V Konferencji.

O Konferencjach CH&K:
I Ogólnopolska Konferencja Techniczna pt. "Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju" miała miejsce w Warszawie pod koniec października 2002 roku. Organizatorem konferencji był zespół redakcyjny miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" wraz z ówczesnym Redaktorem Naczelnym Mirosławem Jankowskim, a inicjatorem i sponsorem Konferencji firma LG Electronics. Mimo skromnej ilości referatów, na spotkanie przybyło niemal 80 osób.
Kolejna Konferencja z cyklu "Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju" miała miejsce rok później i trwała 2 dni. 17 referatów, tak jak podczas pierwszego spotkania, wygłoszono w panelach tematycznych: panel I – Klimatyzacja i wentylacja, panel II – Chłodnictwo. Nowością było poszerzenie tematyki Konferencji o trzeci panel wykładów związanych z automatyką chłodniczą i klimatyzacyjną. W spotkaniu 2003 roku uczestniczyło ponad 90 osób z całej Polski. Byli to fachowcy z firm handlowo-montażowych i serwisowych, jak również projektanci oraz pracownicy działów technicznych nadzorujący pracę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także pracownicy uczelni technicznych i przedstawiciele prasy branżowej.
Dwudniowa III Konferencja miała miejsce również w Warszawie. W trzeciej dekadzie października 2004 roku zgromadziła ponad 60. uczestników i 10 firm prezentujących swoje urządzenia i rozwiązania techniczne. Spotkanie tym razem podzielono na trzy panele tematyczne: chłodnictwo, klimatyzacja oraz komputerowe wspomaganie projektowania.
Czwartą edycję "Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce – nowe trendy rozwoju" zorganizowano w ramach Kongresu INSTALEXPO 2005.
Piąte, ostatnie spotkanie tego cyklu miało miejsce 28 listopada 2006 roku i zgromadziło aż 135 uczestników. Organizatorem Konferencji była Redakcja pisma "Chłodnictwo&Klimatyzacja z Redaktorem Naczelnym Markiem Stachurką-Gellerem.
Uczestnicy tych spotkań prócz zapoznania się z referatami i możliwością bieżącej dyskusji na ich temat otrzymują katalogi i materiały firmowe, a także ostatnie numery miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja". Udział w Konferencji jest odpłatny.