Data rozpoczęcia
2007-11-29
Data zakończenia
2007-11-29

termin: 29.11.2007 r. miejsce: WarszawaRedakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja
ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na szóste spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych z cyklu:
KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE
NOWE TRENDY ROZWOJU

Efektywność energetyczna urządzeń i instalacji

29 listopada 2007
Centrum Bankowo-Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku Dyrektywą Europejską dotyczącą certyfikacji energetycznej budynków, która nakłada na wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-eksploatacyjnego budynku pewne nowe obowiązki, mające na celu poprawić energochłonność m.in. instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, postanowiliśmy podczas tej Konferencji przedstawić państwu klika projektów, zagadnień
i rozwiązań technicznych, które mogą poprawić ten wskaźnik.
Będzie można m.in. przekonać się jak duży wpływ na zużycie energii w budynkach biurowych ma wybór systemu HVAC oraz umiejętności zasymulowania systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką. Problem ten dotyczy również termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Oprócz prezentacji podejścia do odpowiedniego zaprojektowania instalacji będzie można również poznać rozwiązania techniczne mające wpływ na energochłonność np.: w agregatach wody lodowej, urządzeniach klimatyzacyjnych, nowe generacje sprężarek na CO2, czy też własności termodynamiczne zamienników czynnika R22 typu drop-in.
Program merytoryczny dodatkowo wzbogacony będzie firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Ramowy program:
PROJEKTY I LEGISLACJA
- Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania efektywności energetycznej
w polskiej gospodarce - mgr inż. Mirosław SEMCZUKA (PJCEE - KAPE)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami
zrównoważonego rozwoju - projekt STEP - wentylacja i klimatyzacja - dr inż. Jerzy SOWA (Politechnika Warszawska)
- Wykorzystanie zaawansowanych metod symulacji zużycia energii w budynkach
na przykładzie Projektu SSB. Wybór i symulacja systemu HVAC - dr inż. Piotr BARTKIEWICZ (Politechnika Warszawska)
- Certyfikacja personelu i firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej - Marek WAWYRYNIUK (Krajowe Forum Chłodnictwa)
- Prawne aspekty oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych - mgr inż. Elżbieta LANGMAN (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
URZĄDZENIA
- Regulacja pracy wentylatorów a ich efektywność energetyczna - dr inż. Paweł OLSZEWSKI (PJCEE - KAPE)
- Współczynniki obrazujące efektywność agregatów COP, EER, TEWI, ESSER - dr inż. Kazimierz WOJTAS (Politechnika Krakowska)
- Nowoczesne agregaty chłodnicze - konstrukcje - tendencje rozwojowe
- Nowe generacje sprężarek do obiegów CO2 - dr inż. Wiesław WARCZAK (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
- Porównanie własności termodynamicznych zamienników czynnika R22 typu drop-in stosowanych w użytkowanych instalacjach chłodniczych bez konieczności ich przezbrajania - mgr inż. Witold SKRZYPULEC (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
- Nowoczesne systemy klimatyzacyjne - dr inż. Bogusław BIAŁKO (Politechnika Wrocławska)
- Klimatyzacja precyzyjna - nowe rozwiązania i ich efektywność związana ze zwiększonym zapotrzebowaniem na odbiór ciepła - dr inż. Marian RUBIK (Politechnika Warszawska)
- Czystość kanałów wentylacyjnych - wpływ na efektywność działania instalacji
i zdrowie człowieka - dr inż. Anna CHARKOWSKA (Politechnika Warszawska)
- Efektywność energetyczna instalacji wentylacji basenowej - Jaki system dobrać
i co zastosować, aby uzyskać niskoenergetyczną instalację basenową - Zbigniew WNUKOWICZ
Formy uczestnictwa:
A Uczestnik, słuchacz 260 zł/osobę*), **) (kwota zwolniona z VAT)
W ramach opłaty zapewniamy:
- udział w seminarium
- materiały seminaryjne
- wydanie branżowego katalogu 2006/2007
- poczęstunek podczas przerw (obiad, napoje, ciastka)
B Wystawa 1950 zł + 22% VAT***)
- stoisko 4 m
- udział 2 osób, materiały firmowe
C Wystawa 2650 zł + 22% VAT***)
- stoisko 6 m
- udział 2 osób, materiały firmowe
D Prezentacja 2500 zł + 22% VAT***)
- prezentacja firmowa do 15 min
- udział 2 osób, materiały firmowe
E Materiały firmowe 900 zł + 22% VAT***)
- dołączenie firmowych folderów reklamowych do materiałów seminaryjnych
F Prezentacja, wystawa Pakiet B+D (udział 2 osób) 3800 zł + 22% VAT***)
G Prezentacja, wystawa Pakiet C+D (udział 2 osób) 4300 zł + 22% VAT***)

*) Przy udziale więcej niż 1 osoby z firmy - rabat 10% od całości (kwota zwolniona z VAT)
**) Przy udziale 1 osoby i wpłacie do 31 października - rabat 10%
***) Przy wpłacie do 31 października - rabat 5%
Zgłoszenie udziału:
- formularz zgłoszenia
Terminy:
- zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać faksem pod numer
(0-22) 678 54 21 lub pocztą na adres Redakcji do dnia 20 listopada 2007 r.
- firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się
do 31 października 2007 r.
Partnerzy:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
Krajowe Forum Chłodnictwa
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej
Patroni medialni:
chlodnictwo.biz
eer.pl
instalsystem.pl
klimatyzacja.biz
klimatyzacja.pl
wentylacja.biz
wentylacja.com.pl
Kontakt:
Szczegółowych informacji udzielają:
Anna PRZYCHODZKA
Paweł OTŁOWSKI, Piotr PIETRAK - Dział Marketingu i Reklamy,
tel. (022) 678 35 60, 678 66 09, fax (022) 678 54 21, tel./fax (022) 678 84 94
Marek STACHURKA-GELLER - Redakcja CHiK, tel. (022) 678 66 09
Informacje:
- formularz zgłoszenia