Data rozpoczęcia
2006-10-20
Data zakończenia
2006-11-28

termin: 28.11.2006 miejsce: Warszawa


V Ogólnopolska konferencja techniczna
KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE
- NOWE TRENDY ROZWOJU

Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 WARSZAWA
28 listopada 2006 r., godz. 900 - 1700
Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli
z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na piąte spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU.
Podczas Konferencji będzie można uzyskać profesjonalne informacje w zakresie następujących zagadnień w zakresie:
AKTUALNOŚCI W NORMALIZACJI

>>> Realizacja programów środowiskowych Komisji Europejskiej - odesłania do sektora pomp ciepła i klimatyzatorów w dokumentach UE (efektywność energetyczna, zużyty sprzęt, etykietowanie)
Elżbieta LANGMANN - COCH

>>> Program prac normalizacyjnych z uwypukleniem normy EN 14511 dotyczącej wymagań efektywności i warunków badań klimatyzatorów i pomp ciepła
Elżbieta LANGMANN - COCH

>>> Legislacja obrotu czynnikami chłodniczymi - omówienie Rozporządzenia nr 842/2006
Michał DOBRZYŃSKI - KFCh, Fundacja PROZON

>>> Bezpieczeństwo pożarowe w świetle norm europejskich - klasyfikacja i stosowanie urządzeń wentylacyjnych
Mgr inż. PIOTR GŁĄBSKI - Zakład Badań Ogniowych, ITB

>>> Odpowiedzialność zawodowa projektantów i wykonawców.
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
- w zakresie klimatyzacji/wentylacji

>>> Wielokryterialny wybór systemu HVAC w budynkach biurowych
Dr inż. Piotr BARTKIEWICZ - Politechnika Warszawska

>>> Wentylacja obiektów handlowych
Dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK - Politechnika Wrocławska

>>> Wentylacja wyporowa w obiektach widowiskowych
Dr inż. Marcin SOMPOLIŃSKI - Politechnika Wrocławska

>>> Regulacja klimatyzacyjnych/chłodniczych układów hydraulicznych
Dr inż. Bogusław MALUDZIŃSKI - Politechnika Krakowska

>>> Klimatyzacja pomieszczeń basenowych w świetle obowiązujących norm i przepisów
Zbigniew WNUKOWICZ

- w zakresie wentylacji p.poż.

>>> Projektowanie wentylacji pożarowej kanałowej i strumieniowej z zastosowaniem CFD
Mgr inż. Grzegorz Sztarbała - Zakład Badań Ogniowych, ITB

>>> Klapy przeciwpożarowe - wymogi podczas montażu, sterowanie
Dr inż. Grzegorz KUBICKI - Politechnika Warszawska

Przedstawione referaty będą wzbogacone firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać faksem pod numer (0-22) 678 54 21 lub pocztą pod adresem Redakcji do dnia 20 listopada 2006 r. Firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się do 17 listopada 2006 r.
Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowych informacji udzielają:

Piotr PIETRAK, Małgorzata KLIMCZAK, Marek SYSKI - Dział Marketingu i Reklamy,
tel. (0-22) 678 35 60, 678 66 09, fax (022) 678 54 21, tel./fax (022) 678 84 94
Marek STACHURKA-GELLER - Redakcja CHiK, tel. (0-22) 678 66 09