We wtorek, 29 paździrnika br., odbyłą się pierwsza z cyklu zapowiadanych przez Organizatorów, Konferencjia "Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce - nowe trendy rozwoju". Konferencja zgromadziła 80. uczestników ze świata nauki oraz wielu fachowców z branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej.
Na Konferencji wygłoszonych zostało 6 referatów. Konferencję podzielono na dwa panele. W pierwszej części spotkania (Wentylacja i klimatyzacja) prócz referatów uczestnikom zaprezentowały się firmy LG Elektronics oraz FONKO. W panelu II - Chłodnictwo - swoją prezentację miała firma Linde Gaz Polska.
Wygłoszono następująe referaty:
Panel: „KLIMATYZACJA I WENTYLACJA”
Nowości w urządzeniach klimatyzacji komfortu
dr inż. Artur Rusowicz, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
Tendencje w rozwoju konstrukcji chiller’ów
dr inż. Marian Rubik, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
Implikacje techniczne w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych w związku z ograniczeniami stosowania freonów
dr hab. inż. Jan Górski, prof. Politechniki Rzeszowskiej


Panel: „CHŁODNICTWO”
Kriogenika w przetwórstwie spożywczym
dr hab. inż. Maciej Chorowski, prof. Politechniki Wrocławskiej; mgr inż. Gabriela Konopka, Zakład Chłodnictwa i Kriogeniki Politechniki Wrocławskiej
Projektowanie przechowalni owoców i warzyw
mgr inż. Jan Jakubowski, projektant
Możliwości stosowania naturalnych czynników chłodniczych
doc. dr inż. Aleksander Paliwoda, Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie
Organizator:

http://chlodnictwo.euro-media.pl