Planując budowę basenu krytego, interesujemy się przede wszystkim uzdatnianiem wody basenowej. Natomiast na ogół nie myślimy o klimatyzacji, czyli o uzdatnianiu powietrza. Dopiero później widzimy, jak ważne jest odpowiednie urządzenie klimatyczne dla zachowania naszego dobrego samopoczucia i oszczędności energii. Większość z właścicieli zaczyna trapić ten problem w momencie, gdy koszty energetyczne przekraczają dopuszczalną wartość, a zimne powietrze i pokryte parą szyby okienne nie pozwalają cieszyć się kąpielą. W tym momencie podejmuje się często próbę zapanowania nad ciepłem i wilgocią w hali basenowej przez przykrycie niecki basenu i podłączenie dodatkowych urządzeń osuszających. Można jednak znaleźć lepsze rozwiązanie tego problemu.Jak uniknąć złych warunków klimatycznych w hali basenowej?

Warunkiem odpowiedniego klimatu w hali basenowej jest równomierne rozprowadzenie ciepłego, osuszonego powietrza. Tylko w ten sposób można uniknąć wykraplania się wody oraz przeciągu. Oznacza to, że dla każdego pomieszczenia musi być opracowany indywidualny system uzdatniania powietrza. Szczególnie ważną jest strefa graniczna w warstwie między powietrzem, a wodą, ponieważ tam dochodzi do wymiany ciepła i wilgoci.
Nawiewanie ciepłego powietrza przed powierzchnią okien (ewentualnie ścian zewnętrznych) przeciwdziała wykraplaniu się pary wodnej nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz budynku. Tym samym zapobiega się opadaniu zimnego powietrza i powstawaniu przeciągów oraz oziębiania się podłogi. Podłoga przejmuje temperaturę pomieszczenia i nie potrzeba jej dodatkowo ogrzewać. Staje się więc zbyteczne ogrzewanie podłogowe. Nie należy jednak bezpośrednio owiewać okien ciepłym powietrzem. Takie postępowanie niszczy warstwę graniczną na szybach i podwyższa koszty ogrzewania. Najlepszym technicznie rozwiązaniem tego problemu jest nawiewanie ciepłego powietrza ze szczeliny nawiewnej biegnącej wzdłuż całej długości okien.
Podczas nie używania basenu tworzy się nad powierzchnią wody warstwa wilgoci, która zapobiega dalszemu parowaniu. W momencie, gdy zostanie ona zniszczona przez niekontrolowany przepływ powietrza, wzrasta intensywność parowania. Następstwem są zwiększone koszty energetyczne.
Przy wystarczającej wymianie powietrza można zrezygnować z grzejników centralnego ogrzewania.
Wydajność urządzenia klimatyzacyjnego musi zostać dobrana dla danej hali basenowej. Całe powietrze znajdujące się w pomieszczeniu musi być wystarczająco często wymieniane. Tylko wtedy powstaje równomierny rozkład temperatury w całej hali. Wszystkie elementy budowli przejmują temperaturę powietrza i z grzejników można zrezygnować. Urządzenie klimatyzacyjne jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie ciepła dla hali basenowej.

Co staje się z wilgocią?

Zbyt wysoka wilgotność powietrza jest przyczyną niszczenia materiałów budowlanych. Wpływa również negatywnie na nasze samopoczucie. Przy temperaturze 30oC wilgotność nie powinna przekraczać 55%. Problem odwilgacania jest automatycznie rozwiązywany przez nowoczesne energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne.

Odzyskiwanie ciepła

Wilgotne i ciepłe powietrze zawiera dużo cennej energii. Dawniej było ono niewykorzystywane i wywiewane na zewnątrz, a zewnętrzne zimne powietrze ogrzewane. Obecnie powietrze z hali basenu jest doprowadzane do urządzenia klimatyzacyjnego i schładzane, a przez to osuszane. Przy pomocy ciepła odzyskanego z powietrza z hali basenu, podgrzewane jest osuszone powietrze i ponownie odprowadzane do hali. Ważne jest, aby dobrać urządzenie odpowiadające wymaganiom danej hali basenowej pod względem osuszania, cyrkulacji oraz ilości wymian powietrza.

Schemat klimatyzacji hali basenowej

Systemy ekonomicznego wykorzystania energii

Urządzenia klimatyzacyjne posiadają jedno lub dwu stopniowy system odzyskiwania ciepła i uzdatniają powietrze w hali basenowej. Są one dostarczane, jako jednostki gotowe do podłączenia z instalacją wentylacyjną. Ogrzewają, wietrzą i odwilgacają halę. W zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania basenu (stopnia używania), automatycznie wybierają najbardziej korzystny sposób pracy pod względem ekonomicznym. Urządzenia ustawiane są w pomieszczeniu technicznym, a basen pozostaje, tak jak powinien, pomieszczeniem mieszkalnym, w którym można odpocząć.

dr inż. Andrzej Kolaszewski
Menerga Polska Sp. z o.o.
(Opracowanie artykułu „Klima is aloes”
Schwimmbad-Fachzeitschrift Pool 2/1989