Konkurs Ministerstwa Środowiska na najlepszy bilbord dla produktu „klimat” rozstrzygnięty. Autorem zwycięskiej pracy jest … z projektem bilbordu pokazującym jak oszczędzać energię: wychodząc, wyłącz światło, dokręcaj kran, nie emituj spalin – korzystaj z roweru i segreguj śmieci. Postępując w ten sposób – wyprodukujesz lepszy klimat.I miejsce
praca Oskara Motyczyńskiego
Klimat – twój produkt


II miejsce
praca Dominika Piątka
Być może jeszcze tego nie widać


III miejsce
praca Agnieszki Jagosz
Dbaj o klimat

Jury doceniło szczególnie pomysłowość nagrodzonej pracy i jej walory plastyczne. Konkurs miał charakter ogólnopolski i skierowany był do studentów szkół artystycznych i kierunków związanych z reklamą. Nagrodami w konkursie były: aparat cyfrowy, drukarka do zdjęć oraz ramka do zdjęć cyfrowych i pen drive’y. Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca komisji: Małgorzata Snarska – Dyrektor Zespołu ds. Organizacji COP 14, członkowie komisji: Maciej Twardowski, Young&Rubicam oraz przedstawiciele agencji Public Relations Partner of Promotion. Patronat honorowy nad konkursem objął prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska.
Konkurs na projekt bilbordu był elementem nowoczesnej kampanii Ministerstwa Środowiska zorganizowanej w nawiązaniu do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 14, która odbyła się w Poznaniu 1 – 12 grudnia 2008 r. Ministerstwo Środowiska zrezygnowało ze standardowych kanałów i form przekazu na rzecz - niespotykanej dotąd wśród instytucji publicznych - zintegrowanej komunikacji marketingowej. Z tego względu działania wspierające przygotowania do grudniowego szczytu w Poznaniu obejmują m.in. kampanię edukacyjną „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy” , ale również komunikację PR-ową z wykorzystaniem nowoczesnych form dotarcia, tj. marketing szeptany, działania ambientowe oraz nowoczesne działania w Internecie (profil na MySpace, blog o tematyce ekologicznej). Działania uzupełniają liczne wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy „Partnerstwo dla Klimatu”.
Pozostałe wyróżnione prace: www.cop14.gov.pl