Czym jest pył zawieszony? Jakie zagrożenia ze sobą niesie dla zdrowia ludzi i środowiska? Czym różnią się PM10 i PM2,5? Jaki związek mają sadza i pył zawieszony ze zmianami klimatu? Jakie jest źródło tych zanieczyszczeń? Odpowiedzi na te pytania można poznać na stronie www.klimatbezsadzy.pl

Klimat bez sadzy
Klimat bez sadzyProjekt Klimat bez sadzy realizowany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ma na celu uświadomienie mieszkańców Warszawy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto w ramach projektu podejmowane będą działania informacyjne, edukacyjne oraz promujące przyjazne środowisku formy transportu.

Istotnym elementem poprawy stanu powietrza w Warszawie jest współpraca mieszkańców, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania mające na celu poprawę tej współpracy oraz zwiększenie aktywności władz publicznych w zakresie ochrony powietrza, w tym podniesienia jakości stanowionego prawa oraz efektywnego jego egzekwowania.

Projekt Klimat bez sadzy jest częścią międzynarodowej kampanii Soot free for the climate i jest finansowany ze środków European Climate Fundation.
Adres internetowy międzynarodowej strony projektu: www.russfrei-fuers-klima.de/international/Źródło: Koalicja Klimatyczna