Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Trane zapowiada wprowadzenie na rynek klimatyzacji nowego klimakonwektora typu HFH. Urządzenie to jest gotowym do użytku terminalem wody lodowej, wyjątkowo cichym i całkowicie przystosowanym do wymogów branży hotelarskiej.Łatwość instalacji i konserwacji...
Jedną z największych zalet klimakonwektora HFH firmy Trane jest jego «gotowość do użytku». Komora rozdziału powietrza i wszelkie wyposażenie dodatkowe są fabrycznie montowane i testowane, toteż w miejscu instalacji nie potrzeba montować żadnych elementów urządzenia poza osprzętem .
Łatwość instalacji jest jeszcze większa dzięki :
- specjalnie zaaprojektowanym uchwytom mocującym z amortyzatorami,
- możliwości dostarczenia urządzenie z dodatkowym odcinkiem kanału (jeżeli wymaga tego grubość ścian),
- kratce nawiewnej pozwalającej zachować niski poziom hałasu i dobre rozprowadzenie powietrza, kratkę można instalować na kanale wentylacyjnym lub bezpośrednio na jednostce.
Trane dostarcza wszystkie te elementy wraz z urządzeniem, co umożliwia łatwiejszą i szybszą instalację, bez konieczności zwracania się do innych dostawców.
Ponadto, konstrukcja klimakonwektora HFH firmy Trane umożliwia instalatorom bezpośredni dostęp do wszystkich jego podzespołów i ułatwia instalację oraz konserwację (bardzo szybka i nie wymagająca narzędzi wymiana filtra).
Doskonałe dostosowanie do potrzeb hotelarstwa...
HFH odpowiada zapotrzebowaniu branży hotelarskiej, zwłaszcza pod względem zakresu mocy (0.5 do 2.5 kW), wymiarów (224 mm wysokości razem z tacką skroplin) oraz zajmowanego miejsca, niskiego poziomu hałasu i dopływu świeżego powietrza.

Inteligentne urządzenia...

Klimakonwektor HFH oferowany jest z 2 rodzajami regulacji :
- w wersji « on/off », w której urządzenia zostały opracowane i dostosowane do potrzeb hotelarstwa,
- w wersji Lon (z możliwością komunikacji), wykorzystującej otwarty protokół, co umożliwia jednocześnie współpracę jednostki z dowolnym typem nadzoru LonTalk, a dodatkowo optymalizację poziomu hałasu w powiązaniu z mocą (patrz schemat). Regulacja Lon umożliwia również sterowanie temperaturą nadmuchu, w celu zapewnienia większego komfortu, szczegółnie poprzez eliminację zimnych podmuchów.

Rys.: na niebiesko - regulacja HFH Trane;
na żółto - standard rynkowy

Źródło informacji: Serwis prasowej informacji technicznej Francuskiej Agencji d/s Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE działający przy Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Warszawie