Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Trane zapowiada wprowadzenie na rynek klimatyzacji nowego klimakonwektora typu HFH. Urządzenie to jest gotowym do użytku terminalem wody lodowej, wyjątkowo cichym i całkowicie przystosowanym do wymogów branży hotelarskiej.

Łatwość instalacji i konserwacji... Jedną z największych zalet klimakonwektora HFH firmy Trane jest jego gotowość do użytku. Komora rozdziału powietrza i wszelkie wyposażenie dodatkowe są fabrycznie montowane i testowane, toteż w miejscu instalacji nie potrzeba montować żadnych elementów urządzenia poza osprzętem. Łatwość instalacji jest jeszcze większa dzięki : - specjalnie zaaprojektowanym uchwytom mocującym z amortyzatorami,
- możliwości dostarczenia urządzenie z dodatkowym odcinkiem kanału (jeżeli wymaga tego grubość ścian),
- kratce nawiewnej pozwalającej zachować niski poziom hałasu i dobre rozprowadzenie powietrza, kratkę można instalować na kanale wentylacyjnym lub bezpośrednio na jednostce.
Trane dostarcza wszystkie te elementy wraz z urządzeniem, co umożliwia łatwiejszą i szybszą instalację, bez konieczności zwracania się do innych dostawców. Ponadto, konstrukcja klimakonwektora HFH firmy Trane umożliwia instalatorom bezpośredni dostęp do wszystkich jego podzespołów i ułatwia instalację oraz konserwację (bardzo szybka i nie wymagająca narzędzi wymiana filtra). Doskonałe dostosowanie do potrzeb hotelarstwa... HFH odpowiada zapotrzebowaniu branży hotelarskiej, zwłaszcza pod względem zakresu mocy (0.5 do 2.5 kW), wymiarów (224 mm wysokości razem z tacką skroplin) oraz zajmowanego miejsca, niskiego poziomu hałasu i dopływu świeżego powietrza. Inteligentne urządzenia... Klimakonwektor HFH oferowany jest z 2 rodzajami regulacji : - w wersji on/off, w której urządzenia zostały opracowane i dostosowane do potrzeb hotelarstwa
- w wersji Lon (z możliwością komunikacji), wykorzystującej otwarty protokół, co umożliwia jednocześnie współpracę jednostki z dowolnym typem nadzoru LonTalk, a dodatkowo optymalizację poziomu hałasu w powiązaniu z mocą (patrz schemat). Regulacja Lon umożliwia również sterowanie temperaturą nadmuchu, w celu zapewnienia większego komfortu, szczegółnie poprzez eliminację zimnych podmuchów.
Rys.: na niebiesko - regulacja HFH Trane; na żółto - standard rynkowy
Źródło informacji: Serwis prasowej informacji technicznej Francuskiej Agencji d/s Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE działający przy Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Warszawie