Przy zakupie dowolnego modelu klimatyzacji firmy Mitsubishi Electric - 5 przeglądów gratis!

KLIMAGO: Promocja styczniowa 2012
Mitsubishi Electric AC
W styczniu 2012 roku do każdego klimatyzatora Mitsubishi Electric kupionego w firmie KLIMAGO otrzymasz:

5 przeglądów serwisowych w prezencie!


KLIMAGO

Promocja Styczniowa - Regulamin
Przy zakupie dowolnego modelu klimatyzacji firmy Mitsubishi Electric - 5 przeglądów gratis!
1. ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji jest firma Klimago Robert Lipiński ul. Trakt Lubelski 1,
04- 870 Warszawa NIP: 527-109-55-41
2. PRAWNE UREGULOWANIA PROMOCJI
a. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu jest dostępna jedynie na stronie www.klimago.pl
b. Udział w promocji jest dobrowolny.
c. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Aktualna promocja dotyczy miesiąca Styczeń 2012 r. Oznacza to że zamówienie musi zostać złożone nie później niż do 31-01-2012 r. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Klimago, ewentualnie w siedzibie firmy.
4. WARUNKI PROMOCJI
a. Promocja styczniowa nie łączy się z żadnymi innymi aktualnymi promocjami
b. Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń Mitsubishi Electric dystrybuowanymi przez firmę Klimago
c. Przeglądy gratisowe to: drugi, czwarty, szósty, ósmy i dziesiąty. Przeglądy płatne to: pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i dziewiąty.
d. Aby warunki promocji styczniowej jak również gwarancji Producenta na urządzenie były zachowane, wymagane jest dokonanie przeglądu min. raz na pół roku przez okres 5 lat
e. W przypadku ewentualnego braku produktów organizator promocji zastrzega sobie prawo do wymiany go na inny o takich samych lub lepszych parametrach w porównywalnej cenie
f. Promocja dotyczy wyłącznie Klientów Indywidualnych.