W połowie grudnia br. firmie Klima-Therm Sp. z o.o. został przyznany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.


W dniu 14 grudnia br. został przyznany firmie KLIMA-THERM Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
Certyfikacja oznacza, że firma KLIMA-THERM stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, co zostało potwierdzone w trakcie badania audytowego. KLIMA-THERM od lat systematycznie pracuje nad podnoszeniem jakości usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Wyrazem tego jest certyfikat jakości przyznany przez firmę Det Norske Veritas.
Certyfikat ISO 9001:2000 stanowi istotny wyróżnik oferty rynkowej. Wprowadzone wymagania normy poprawiają znacznie efektywność działania firmy przez ciągłe doskonalenie procesów, stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz pełniejsze identyfikowanie potrzeb klientów.
Obszary objęte certyfikacją zostały zbadane i ocenione przez niezależną instytucję, która z pełnym przekonaniem stwierdziła, że jakość certyfikowanych usług odpowiada standardom europejskim.
Certyfikat ISO dla KLIMA-THERM obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Ceryfikat ISO Klima-Therm Sp. z o.o.

Skrót ISO pochodzi od międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej - International Organization for Standarization, która jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych (organizacji członkowskich ISO).

ISO 9001:2000
jest normą opisującą wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.
Norma ta kładzie nacisk na podejście procesowe podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.