Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych KLIMOR w Gdyni opracowały i wyprodukowały serię agregatów chłodząco-grzewczych z przeznaczeniem do instalacji klimatyzacyjnej morskiej.Zwarta konstrukcja agregatów zabezpiecza obróbkę powietrza służącego do klimatyzacji pomieszczeń technologicznych i bytowych na jednostkach pływających.
Kompaktowa budowa agregatu ogranicza jego montaż na
jednostce wyłącznie do podłączenia sieci powietrznej, zasilania
elektrycznego oraz rurociągów wody chłodzącej skraplacz,
upraszczając znacząco prace projektowo-wykonawcze
na statku w przypadku, kiedy centrala klimatyzacyjna oraz
współpracujące z nią urządzenie chłodnicze dostarczane są
oddzielnie.
>>>czytaj więcej