Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą:
- siły powodujące przepływ powietrza - wentylacja naturalna, wentylacja mechaniczna,
- czas działania - wentylacja ciągła, wentylacja okresowa,
- sposób organizowania wymiany powietrza - wentylacja ogólna, wentylacja miejscowa,
- kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia - wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna,
- różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń - wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa,
- zakres uzdatniania powietrza - np. wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem itd.,
- prędkości transportu w przewodach nawiewnych - wentylacja o niskich, średnich i wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach,
- liczba przewodów magistralnych - instalacje bezprzewodowe, jednoprzewodowe, dwuprzewodowe.
W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń. Przykładowo wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna o działaniu okresowym z chłodzeniem.