Informujemy, że przeciwpożarowe klapy typu KWP, KTS, KTM oferowane przez firmę Smay pomyślnie przeszły badania certyfikacji ogniowej na Białorusi.

Klapy przeciwpożarowe SMAY z certyfikatem na Białoruś
Informujemy, że przeciwpożarowe klapy typu KWP, KTS, KTM oferowane przez firmę Smay pomyślnie przeszły badania ogniowe na Białorusi i do końca listopada klapy te uzyskają niezbędne certyfikaty dopuszczające je do obrotu na terytorium Białorusi.
Równocześnie przypominamy, iż firma Smay posiada niezbędne certyfikaty na w/w klapy dopuszczające je do obrotu na terenie Rosji

Źródło: Smay Sp. z o.o.