Na rynku pojawiły się nowe klapy odcinające do przewodów wentylacyjnych o odporności ogniowej EI 60. Producent firma BERLINERLUFT Sp. z o.o. gwarantuje realizację zamówień w czasie nie dłuższym niż 15 dni.

Klapa stanowi odcinek przewodu wentylacyjnego o długości 260 mm w przypadku klapy o przekroju prostokątnym typu V 260P oraz 333 mm w przypadku klapy o przekroju kołowym typu RK 333P*.
W klapę wbudowana jest ruchoma przegroda. W czasie normalnej pracy przegroda znajduje się w położeniu otwartym, a w czasie pożaru następuje jej samoczynne zamknięcie za pomocą mechanizmu napędowego w wyniku zadziałania wyzwalacza termicznego (pęknięcia banki szklanej) z chwilą przekroczenia temperatury powietrza w przewodzie wentylacyjnym powyżej 72 +3 ºC.
Otwieranie przegrody może być ręczne – przez przemieszczenie dźwigni napędowej lub zdalne – za pomocą silnika elektrycznego.
Warianty wykonania klap przeciwpożarowych V 260P i RK 333P
Wariant HO - otwieranie ręczne - za pomocą mechanizmu dźwigniowo - sprężynowego.
Klapa utrzymywana jest w pozycji otwartej przez zaczep zawieszony na termoelemencie mechanicznym. Z chwila, gdy przepływające przewodami wentylacyjnymi powietrze osiągnie temperaturę 72ºC następuje pęknięcie szklanej wkładki topikowej i zwolnienie dźwigni ręcznej z zaczepu. Wskutek działania sprężyny następuje zamknięcie klapy.
Wariant HE - otwieranie ręczne - za pomocą mechanizmu dźwigniowo - sprężynowego.
W pozycji otwartej klapa utrzymana jest przez zaczep zawieszony na termoelemencie mechanicznym. Z chwilą, gdy przepływające przewodami wentylacyjnymi powietrze osiągnie temperaturę 72º C następuje pęknięcie szklanej wkładki topikowej i zwolnienie dźwigni ręcznej z zaczepu. Następuje zamknięcie klapy wskutek działania sprężyny. Zamontowany dodatkowo wyłącznik krańcowy, umożliwia sygnalizację położenia przegrody klapy.
Wariant MR - otwieranie ręczne - za pomocą mechanizmy dźwigowego - sprężynowego.
Klapa utrzymana jest w pozycji otwartej przez elektromagnes, który połączony jest z instalacja elektryczną poprzez termoelement elektryczny (na pięcie 24V=lub 229V~). Z chwilą osiągnięcia temperatury powietrza 72ºC w przewodzie wentylacyjnym następuje pęknięcie szklanej wkładki topikowej i uwolnienie zwory mikro wyłącznika, powodujące tym samym przerwanie zasilania elektromagnesu utrzymującego klapę w położeniu otwartym. Następuje zamknięcie klapy wskutek działania sprężyny. W przypadku klapy MR 220 zasilanie elektromagnesu musi nastąpić poprzez odpowiedni prostownik zamontowany na obudowie klapy. Dodatkowo zamontowany wyłącznik krańcowy umożliwia sygnalizację położenia przegrody klapy.
Wariant ER - otwieranie i utrzymanie klapy w pozycji otwartej siłownikiem elektrycznym (napięcie 24V~/= lub 220V~) z wymuszonym sprężyną ruchem powrotnym.
Z chwilą zaniku napięcia następuje zamknięcie klapy dzięki energii zmagazynowanej w napiętej sprężynie. Jeżeli siłownik nie posiada wbudowanego zabezpieczenia temperaturowego to połączony jest poprzez wbudowany w klapę termoelement elektryczny. Gdy przepływające przewodami wentylacyjnymi powietrze osiągnie 72ºC następuje pęknięcie szklanej wkładki topikowej i uwolnienie zwory mikro wyłącznika powodujące przerwanie zasilania siłownika. Podobnie w siłowniku z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z chwilą przekroczenia temperatury otoczenia 72ºC zadziała zabezpieczenie temperatury i napięcie zasilania zostanie trwale i bezpowrotnie odłączone. Odłączenie zasilania siłowników może nastąpić poprzez sygnał przekazany z centrali p.poż.
Klapy przeciwpożarowe posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-5496 / 2002 ważną do 31 maja 2007 roku.

Producent: BERLINERLUFT Sp. z o.o.
Dystrybutor: CENTRUM-KLIMA Sp. z o.o.
* Szerokości (B) i wysokości (H) klap prostokątnych przyjmują następujące wartości:
B = 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1385, 1480, 1560 mm.
H = 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 mm
W przypadku klap o szerokości do 1385 mm, ich wysokość może wynosić dodatkowo 850 mm lub 910 mm.
Średnice (D) klap o przekroju kołowym przyjmują następujące wartości:
D = 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 i 500 mm.