Klapy przeciwpożarowe odcinające typu KWP przeznaczone do stosowania w wentylacji ogólnej, pożarowej (oddymiającej lub mieszanej) do częstego stosowania np. w funkcji okresowego przewietrzania. W sprzedaży pojawią się we wrześniu 2007 roku.


Klapy przeciwpożarowe odcinające typu KWP przeznaczone do stosowania w wentylacji ogólnej, pożarowej - oddymiającej lub mieszanej - do częstego stosowania np. w funkcji okresowego przewietrzania.
Klapy KWP badane w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w Warszawie po wykonaniu 10 000 cykli otwarcia i zamknięcia pozytywnie przeszły testy ogniowe - mieszczą się w 2 klasie szczelności wg normy PN/EN-1751.


Fot. 1 Klapa serii KWP
Rozwiązania systemów pożarowych realizowanych w firmie SMAY to efekt dokładnie przemyślanych koncepcji, wynikających z połączenia najlepszej wiedzy inżynierskiej i bogatych informacji zebranych od projektantów, inwestorów i użytkowników w zakresie wentylacji pożarowej.
Najnowszy produkt SMAY to klapy, których konstrukcja umożliwia częste testowanie - dzięki temu gwarantowana jest niezawodność pracy systemu. Instalacja z nowymi klapami zapewnia skuteczne działania w czasie pożaru, a na co dzień umożliwia przewietrzanie pomieszczeń.
Nowa koncepcja klap pozwala na unikatową na rynku polskim długość okresu gwarancyjnego - nawet na okres pięciu lat.
Klapa wentylacji pożarowej z funkcją przewietrzania?
Dzięki zastosowaniu specjalnego uszczelnienia klapa zachowuje szczelność w zakresie ciśnień od 100 Pa do 1500 Pa, mieszcząc się w drugiej klasie szczelności wg normy PN/EN-1751 po wykonaniu 10 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Układ przeniesienia napędu w klapach typu KWP w istotny sposób wzmocniony, dzięki czemu klapa może być często otwierana i zamykana pracując np.: w funkcji przepustnicy powietrza (otwórz/zamknij).
Uwaga: przez wentylację mieszaną rozumiemy nie tylko łączenie wentylacji ogólnej z wentylacją pożarową (wentylacja pożarowa dołączana jest tylko w wypadku pożaru), ale również okresowe wykorzystanie wentylacji w funkcji wentylacji ogólnej - okresowe przewietrzanie.
Pewność i łatwość montażu
Obudowa klap typu KWP wykonana jest z segmentów z blachy stalowej ocynkowanej grubości 2,0 mm, co sprawia, że klapa zachowuje dużą sztywność przy montażu (odporność na przekoszenia i ugięcia). Klapa posiada dwa otwory rewizyjne - w części górnej i dolnej, dzięki czemu nie ma potrzeby montowania klap rewizyjnych na kanałach do celów inspekcji okresowej i testowania klap; nie trzeba też określać strony obsługi.
Praca w środowiskach agresywnych
W wykonaniu specjalnym, przeznaczonym do zastosowania w środowisku agresywnym, wszystkie stalowe elementy klap typu KWP są zastąpione elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej (chromowo-niklowej), a przegroda odcinająca pokrywana jest impregnatem.
Rodzaje klap
W zależności od przewidywanego zakresu stosowania oraz od rodzaju zastosowanego układu napędowego, klapy posiadają następujące oznaczenia:
klapy odcinające stosowane w instalacjach wentylacji ogólnej:
- KWP-O-S - klapy ze sprężyną zwrotną,
- KWP-O-SE - klapy ze sprężyną zwrotną i elektromagnesem,
- KWP-O-E - klapy z siłownikiem elektrycznym 24V lub 230V ze sprężyną powrotną,
- KWP-OM-E - klapy z siłownikiem elektrycznym ze 24V lub 230V ze sprężyną powrotną, przeznaczonym do częstego otwierania i zamykania;
klapy wentylacji pożarowej (oddymiające) stosowane w instalacjach:
- KWP-P-E - klapy z siłownikiem elektrycznym 24V lub 230V bez sprężyny powrotnej;
klapy odcinające stosowane w instalacjach wentylacji pożarowej lub systemach mieszanych ( pełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej):
- KWP-PM-E – klapy z siłownikiem elektrycznym bez sprężyny powrotnej, przeznaczonym do częstego otwierania i zamykania.
Typy napędów klap KWP:
KWP-O-S
W przypadku klap odcinających typu KWP-O-S układ napędowy stanowi mechanizm sprężynowy zblokowany z ampułkowym wyzwalaczem termicznym. Automatyczne zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania wyzwalacza termicznego następuje obrót przegrody na skutek rozprężania sprężyny zwrotnej). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klapy KWP-O-S znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Rys. 1 KWP-O-S
KWP-O-SE
W przypadku klap odcinających typu KWP-O-SE układ napędowy stanowi mechanizm sprężynowy z elektromagnesem do zwalniania zdalnego. Podczas otwierania klapy za pomocą klucza następuje naciągnięcie sprężyny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu sprężynowego nierdzewnego. Automatyczne zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania wyzwalacza termicznego (po pęknięciu ampułki następuje odblokowanie zwalniaka, po czym następuje obrót przegrody na skutek rozprężania sprężyny zwrotnej). Zastosowany elektromagnes, zamontowany w dźwigni napędowej, poprzez zanik napięcia lub podanie impulsu prądowego powoduje przejście przegrody odcinającej do pozycji zamkniętej. Zamknięcie ręczne klapy w tym wariancie jest realizowane poprzez odciągnięcie zwalniaka.
Klapa w wariancie KWP-O-SE może być dodatkowo wyposażona w siłownik BL 24-48 SMY lub BL 110-230 SMY firmy BELIMO umożliwiający zdalne otwarcie (pod warunkiem, że zamknięcie klapy nie nastąpiło na skutek zadziałania wyzwalacza termicznego).
Innowacją w tego typu rozwiązaniu jest zastosowanie do zamykania przegrody dodatkowej sprężyny gazowej, która w znacznym stopniu niweluje zjawisko udaru mechanicznego związanego z szybkim zamknięciem klapy (1-2 sekundy) i wynikającego z tego obciążenia dynamicznego wynikającego z kolei z bezwładności zamykającej się przegrody klapy o znacznej masie. Podczas normalnej pracy przegroda klapy KWP-O-SE znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście do pozycji zamkniętej.

Rys. 2 KWP-O-SE
KWP-O-E
W przypadku klap odcinających typu KWP-O-E układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO bądź siłownik elektryczny serii 229 lub 239 firmy GRUNER. Po podłączeniu zasilania do przewodów siłownika następuje otwarcie klapy. Automatyczne zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania termowyłącznika Zamknięcie zdalne klap typu KWP-O-E jest realizowane poprzez odłączenie zasilania (przy zaniku napięcia znajdująca się w siłowniku sprężyna powrotna wracając do pozycji swobodnej powoduje zamknięcie klapy). Biorąc pod uwagę wynikające z doświadczenia opinie klientów, termowyłącznik został umieszczony w większej odległości od przekładki izolacyjnej, która jest zabudowywana w ścianie, tak aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przy montażu. Podczas normalnej pracy przegroda klapy KWP-O-E znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście do pozycji zamkniętej.

Rys. 3 KWP-O-E
KWP-OM-E
W przypadku klap odcinających typu KWP-OM-E układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO. Po podłączeniu zasilania do przewodów siłownika następuje otwarcie klapy. Automatyczne zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania termowyłącznika. Zamknięcie zdalne klap typu KWP-O-E jest realizowane poprzez odłączenie zasilania (przy zaniku napięcia znajdująca się w siłowniku sprężyna powrotna wracając do pozycji swobodnej powoduje zamknięcie klapy). Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy KWP-OM-E może znajdować się w pozycji otwartej lub zamkniętej (zastosowany siłownik w zależności od wymagań instalacji wentylacji ogólnej zamyka i otwiera klapę, np. w celu okresowego przewietrzania pomieszczenia). W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Gwarancja 5 lat.

Rys. 4 KWP-OM-E
KWP-P-E
W przypadku klap odcinających typu KWP-P-E układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BLE lub BE firmy BELIMO. Przestawianie klapy z pozycji zamkniętej do otwartej, jak i odwrotnie z otwartej do zamkniętej, odbywa się po podłączeniu zasilania do siłownika. Klapy KWP-P-E nie posiadają termowyłączników, a zastosowane w nich siłowniki elektryczne nie posiadają sprężyny powrotnej (zanik napięcia nie powoduje ruchu przegrody odcinającej klapy).
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klap typu KWP-P-E znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru zastosowany układ napędowy powoduje otwarcie klap obsługujących strefę detekcji pożaru (przy klapach w pozostałych strefach, pozostających w pozycji zamkniętej).
KWP-PM-E
W przypadku klap odcinających typu KWP-PM-E układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BLE lub BE firmy BELIMO. Przestawianie klapy z pozycji zamkniętej do otwartej, jak i odwrotnie z otwartej do zamkniętej, odbywa się po podłączeniu zasilania do siłownika. Klapy KWP-PM-E nie posiadają termowyłączników, a zastosowane w nich siłowniki elektryczne nie posiadają sprężyny powrotnej (zanik napięcia nie powoduje ruchu przegrody odcinającej klapy).
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klap typu KWP-PM-E może znajdować się w pozycji otwartej lub zamkniętej (zastosowany siłownik w zależności od wymagań instalacji wentylacji ogólnej zamyka i otwiera klapę, np. w celu okresowego przewietrzania pomieszczenia). W przypadku wybuchu pożaru zastosowany układ napędowy powoduje zamknięcie wszystkich klap, które nie obsługują strefy detekcji pożaru (klapy znajdujące się w pozycji zamkniętej, które nie obsługują strefy detekcji, pozostają w tym położeniu) oraz otwarcie wszystkich klap obsługujących strefę detekcji pożaru (klapy znajdujące się w pozycji otwartej, które obsługują strefę detekcji, pozostają w tym położeniu). Gwarancja 5 lat.

Rys. 5 KWP-PM-E

Fot. 2 Klapy KWP pozytywnie przeszły testy ogniowe
Do pobrania: plik pdf 3,42 MB
Źródło: SMAY