Program zawiera katalogi rur i urządzeń produkowanych przez firmę Kisan oraz dodatkowe wybrane pozycje pełnego katalogu.

Program służy do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia on także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych. Zalety programu: • Możliwość projektowania kilku instalacji w jednym projekcie. • Nieograniczona wielkość instalacji (nawet tysiące przyborów i punktów czerpalnych). • Wydajny i bardzo szybki proces obliczeń. • Analiza błędów projektowych. • Podkłady budowlane w najpopularniejszych formatach wektorowych i rastrowych. Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury, odbiorników, przyborów i źródeł ciepła produkowanych przez wiodące firmy krajowe i zagraniczne. Duża elastyczność programu sprawia, że w jednym projekcie można jednocześnie stosować armaturę, rury i przybory różnych firm. Program Audytor H2O daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji wodociągowych. Program umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których: • Oblicza nominalne przepływy wody w przewodach. • Dobiera średnice przewodów. • Określa opory hydrauliczne poszczególnych elementów instalacji. • Wyznacza wymagane ciśnienie dyspozycyjne. • Reguluje przepływy wody w sieci cyrkulacyjnej CWU poprzez dobór odpowiednich elementów regulacyjnych (zaworów z nastawami wstępnymi, kryz, zaworów termostatycznych). W ramach obliczeń cieplnych program realizuje następujące funkcje: • Obliczanie wymaganego przepływy wody w sieci cyrkulacyjnej CWU metodą termiczną polegającą na określaniu wychłodzeń ciepłej wody w poszczególnych działkach. • Dobór izolacji cieplnej przewodów. • Dobór nastawy temperatury zaworów termostatycznych z uwzględnieniem wychłodzenia wody w przewodach cyrkulacji. Kisan H2O 1.5 Instalacja w postaci pliku setuph2o.exe. Po pobraniu pliku należy go uruchomić aby zainstalować aplikację.