Data rozpoczęcia
2006-07-27
Data zakończenia
2006-11-15

termin: 15-16.11.2006 r. miejsce: Rosnówko k. Poznania


Organizatorzy

Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu
oraz

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na konferencję naukowo-techniczną w ramach


XXXVIII Dni Chłodnictwa

w dniach
15 - 16 listopada 2006 r.

Kierunki badań, rozwiązania techniczne oraz eksploatacja
układów chłodniczych i klimatyzacyjnych

Program konferencji:
15 listopada 2006 środa
9.00 Rejestracja uczestników
9.30 Rozpoczęcie konferencji
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Bolesław Gaziński
9.45 SESJA I
- Mróz T., Politechnika Poznańska
Perspektywy zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych w komunalnych systemach energetycznych.
- Rusowicz A., Radgowski P. Politechnika Warszawska
Analiza doboru turbiny gazowej na potrzeby trójgeneracji.
- Żak M., Żółtaniecki A. Politechnika Wrocławska
Odzysk ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w agregatach wody zimnej.
- Krzyżaniak G. Politechnika Poznańska
Pompa ciepła a inne źródła ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Pacocha H., Targański W. PPHU TORST, Politechnika Gdańska
Polaryzatory fal torsyjnych HPT a oszczędności energii w chłodnictwie
- Armacell Poland Sp. z o.o.
Chmielarski J.: Możliwości oszczędności energii i emisji CO2 poprzez właściwa izolację rur w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
11.50 PRZERWA NA KAWĘ
12.10 SESJA II
- Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska
Jakościowa różnica w strukturze produktu podczas oscylacyjnego i periodycznego procesu chłodniczego
- Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska
Zastosowanie własnych i komercyjnych programów obliczeniowych do analiz procesów chlodniczych
- Chwiałkowski P., Zawadzki A. Politechnika Łódzka
System grzewczy i wentylacyjny dla wolnostojącego domu typu rezydencja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła.
- Kozioł J., Gazda W. Politechnika Śląska
Przykłady innowacyjnego wykorzystania chłodnictwa w przemyśle.
- Schnotale J., Flaga A. Politechnika Krakowska
Modelowanie parametrów pracy pompy ciepła działajacej według lewobieżnego obiegu transkrytycznego z CO2 w instalacji suszenia osadów ściekowych.
- Danfoss Sp. z o.o.
Stawecki K.: Nowy typoszereg sprężarek Maneurop z płynną regulacją wydajności.
14.15 Przerwa obiadowa
15.00 SESJA III
- Bohdal T., Charun H., Matysko R. Politechnika Koszalińska
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego.
- Bohdal T., Charun H., Łomiak M. Politechnika Koszalińska
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w warunkach zaburzeń zewnętrznych.
- Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
Badania eksperymentalne swobodnej strugi cieczy czynnika chłodniczego
- Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Trela M. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
Badania eksperymentalne struktur przepływu w strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej.
- Butrymowicz D., Dudan A. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk, Politechnika Białostocka
Ocena strat dławienia w urządzeniach chłodniczych sprężarkowych dla naturalnych czynników chłodniczych.
- Pneumatex Sp. z o.o.
Charyna J.: Problemy eksploatacyjne w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
17.10 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
19.00 Uroczysta kolacja
16 listopada 2006 czwartek
9.30 SESJA IV
- Bieńczak K., Stachowiak A., Politechnika Poznańska
Analiza rozkładu temperatur w ładunku podczas transportu.
- Zwierzycki W., Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P. Politechnika Poznańska
Kompleksowy system oceny zabudów chłodniczych do transportu drogowego żywności
- Zwierzycki W., Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P. Politechnika Poznańska
Symulacja zmian temperatury wewnątrz chłodniczego środka transportu.
- Zawadzki A. Politechnika Łódzka
Wymiana ciepła po stronie powietrznej wymienników ciepła rurowo - drutowych stosowanych w chłodnictwie.
- Cebulski Z., Zawadzki A. Politechnika Łódzka
Efektywność temperaturowa płytowych, rekuperacyjnych wymienników ciepła.
- Żak M., Żółtaniecki A. Politechnika Wrocławska
Wpływ konfiguracji na koszty agregatu wielosprężarkowego.
- Sanyo
Białas W. Systemy VRF zasilane gazem.
11.55 Przerwa na kawę
12.15 SESJA V
- Kijko M. Systherm Danuta Gazińska s.j.
Newel 2 - najnowsze rozwiązania systemu sterowania i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
- Stęplewska U. Centralne Laboratorium Chłodnictwa Łódź
Uniwersalny system monitoringu niekontrolowanych wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych.
- Krzemiński M. WUCH "PZL - Dębica"
Nowe rozwiązania w zakresie zdalnego monitoringu i sterowania agregatów sprężarkowych śrubowych oraz instalacji chłodniczych.
- Mazur B. WUCH “PZL - Dębica"
Eksploatacja agregatów sprężarkowych śrubowych w instalacjach chłodniczych.
- Perz K. Politechnika Poznańska
Eksploatacja komór termoizolacyjnych w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
- Fläkt Bovent Sp. z o.o.
Dałek P.: Econet - system odzysku ciepła.
14.20 Przerwa obiadowa
15.00 SESJA VI
- Steindel M., Bednarczyk L. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Kraków
Wybrane zagadnienia badań mebli chłodniczych w świetle wymogów normalizacyjnych.
- Langman E. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Kraków
Ekoprojektowanie - prezentacja idei i regulacji prawnych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych.
- Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków
Ocena efektywności schładzania powietrza kopalnianego.
- Rosiak A. Politechnika Łódzka
Niskotemperaturowe ultratermostaty laboratoryjne (kriostaty) - podstawowe wyposażenie laboratoriów nie tylko chłodniczych
- Plocek M., Zawadzki A. Politechnika Łódzka
Energetyczne aspekty stosowania wybranych kombinowanych technik wzmocnienia wymiany ciepła przy przepływach jednofazowych w rurach.
- Ruciński A.: Politechnika Warszawska
Problem gospodarowania odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
17.00 Zakończenie konferencji
Do pobrania: >> program XXXVIII Dni Chłodnictwa
Komitet organizacyjny XXXVIII Dni Chłodnictwa:
Bolesław Gaziński - przewodniczący
Stanisław Jurkowlaniec - wiceprzewodniczący
Grzegorz Krzyżaniak - sekretarz naukowy
Monika Biskup - sekretarz organizacyjny
Edward Kluczyński - członek
Komitet honorowy XXXVIII Dni Chłodnictwa:
dr inż. Piotr Janicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie, Przewodniczący Komitetu
mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddz. Wojewódzki SIMP w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Kijowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
dr inż. Marek Michniewicz - Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi, Przedstawiciel Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
dr inż. Marek Steindel - Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa "COCH"
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
Wojciech Wierzbicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Serwis - Polska
dr inż. JAN GÓRSKI Prof. P.Rz. - Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski - Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Zakład Chłodnictwa
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji
prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
mgr inż. Wojciech Żmigrodzki - Danfoss Sp. z o.o., Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa
Miejsce konferencji:

HOTEL DELICJUSZ,
ul.Poznańska 1, 62-060 Rosnówko
Wentylacja.com.pl objęła patronat medialny nad konferencją.
Szczegółowych informacji udziela:

Komitet Organizacyjny XXXVIII Dni Chłodnictwa
tel. (061) 850 75 05, 850 75 14 fax (061) 851 97 97
Adres dla korespondencji:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
z dopiskiem "Dni Chłodnictwa"
lub e-mail:
MBiskup@systherm.pl