W kieleckim wydaniu Gazety pojawił się artykuł o opłatach za powieszenie klimatyzatora na ścianie budynku.

Kielce: haracz od klimatyzatora
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" wprowadziła opłaty za powieszenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora na elewacjach budynków należących do wspomnianej spółdzielni, w tym ścian wewnętrznych balkonów.

Rada Nadzorcza "Domatora" już w grudniu 2009 roku wprowadziła miesięczną opłatę za umieszczenie klimatyzatora na ścianie budynku w wysokości 24,40 zł miesięcznie z VATem. Jest to taka sama opłata jak za reklamę czy szyld o powierzchni do 1 m2 na elewacji spółdzielni "Domator".

Pełna treść artykułu znajduje się pod linkiem http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,8143683,Haracz_od_klimatyzatora.html