Ocena skutków ekonomicznych i społecznych wdrożenia pakietu klimatycznego Komisji Europejskiej opiera się na założeniu dość niskiego poziomu cen uprawnień do emisji CO2, a jednocześnie KE nie jest przygotowana na sytuację kiedy ceny te będą wyższe.


Piotr Serafin, Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej podczas swojego wystąpienia na Konferencji Europower zwrócił uwagę na fakt, że Komisja Europejska zakłada, że cena uprawnień do emisji będzie oscylowała na poziomie 30-40 euro za tonę. To znacznie niżej niż prognozują specjaliści, według których może ona osiągnąć nawet 80 euro za tonę.
Jednocześnie Piotr Serafin podkreśla, że KE nie ma przygotowanego żadnego instrumentu reagowania na sytuację, w której ceny uprawnień do emisji przekroczą jej prognozy.
Piotr Serafin poruszył również kwestię szacunków Komisji Europejskiej odnośnie wpływu pakietu klimatycznego na ceny energii elektrycznej w Polsce. Zdaniem KE będzie wprowadzenie pakietu klimatycznego oznacza 15 - 30 procentowy wzrost cen energii w w naszym kraju, ale szacunki przygotowywane poza Komisja - mówią o znacznie wyższych wartościach - powiedział Serafin.
>>więcej
Źródło: cire.pl