Najnowszy Katalog Produktów 2004 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Klimatyzacja na CD zawiera narzędzia projektowe w postaci zaawansowanych programów znacznie usprawniających prace projektowe.Materiał na CD obejmuje:
Katalog Produktów 2004 (Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Klimatyzacja)
Katalog umożliwia przegląd dokumentacji technicznej na płycie CD, bez potrzeby instalacji danych na dysku twardym komputera. Do wyboru jest opcja zainstalowania katalogu na dysku twardym, dzieki czemu możliwe jest korzystanie z dokumentacji technicznej bez potrzeby używania płyty CD.
Oprogramowanie usprawniające prace projektowe
Thermo-Danfoss 4.0 - próbna nowa wersja popularnego programu do obliczania instalacji c.o.
Pakiet Termo Danfoss 4.0 do projektowania instalacji wewnętrznych obejmuje:
- Program Instal-therm HCR 4.0, który umożliwia edycję rzutów oraz rozwinięcia dowolnej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w systemie jedno- lub dwururowym oraz podłogowego lub ściennego. Obejmuje też instalacje czynnika chłodniczego. Edytor graficzny umożliwia samodzielne narysowanie schematu budynku, edycję schematu z wykorzystaniem zeskanowanych podkładów budowlanych lub najwygodniejsze dla projektanta rozwiązanie - import rysunków budowlanych z plików .dwg i .dxf z rozpoznaniem ścian i pomieszczeń. Rzuty i rozwinięcia z naniesioną instalacją i wynikami obliczeń można również eksportować w tych formatach. Program wykonuje kompleksowe obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz automatycznie tworzy kompletne zestawienie materiałów.
- Program Instal-OZC 4.0, który służy do obliczania strat ciepła budynków oraz sezonowego zapotrzebowania energii. Program wykonuje bilans powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach, oblicza temperatury pomieszczeń nieogrzewanych. Program potrafi odczytać konstrukcję budynku z rysunku zapisanego przez program Instal -therm, dzięki czemu konstrukcja zaimportowana z pliku .dwg lub .dxf lub narysowana w edytorze graficznym programu Instal-therm wymaga jedyie uzupełnienia danych takich jak struktura ścian, dane do wentylacji itp. To nowatorskie rozwiązanie znacznie zmniejsza nakład pracy potrzebnej do obliczenia strat ciepła oraz zapewnia pełną zgodność danych w obu aplikacjach (dane te są zapamiętywane w jednym pliku obsługiwanym przez obydwa programy).
Wersja próbna pakietu programów posiada taką samą funkcjonalność jak wersja standardowa tego pakietu.

Coolpack
- próbna nowa wersja nakładki na AutoCAD-a umożliwiająca dynamiczne projektowanie systemów klimatyzacji
Coolpack - to aplikacja do projektowania instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Program dobiera średnice rurociągów w oparciu o zadane graniczną wartość prędkości przepływu czynnika lub jednostkowego oporu hydraulicznego i wykonuje obliczenia hydrauliczne instalacji. Coolpack tworzy w sposób dynamiczny rozwinięcie instalacji na podstawie jej rzutu poziomego. Pozwala na modyfikację pionowych odcinków instalacji na rozwinięciu aktualizując równocześnie wszystkie zmiany na rzucie poziomym. Umożliwia definiowanie skali rysunku, parametrów bibliotek elementów oraz właściwości graficznych wymiarowania, numerowania i tabel informacyjnych. Wszystkie określone w ten sposób ustawienia można zapisać w pliku zachowując je jako profil użytkownika, z którego można korzystać przy kolejnych projektach.
Na CD znajdziesz darmową wersję 30-dniową.


DVS
- nowy program do doboru zaworów z siłownikami do następujących aplikacji:
- ogrzewania i chłodzenia
- ciepłowniczych
- parowych
Program do Doboru Zaworów D.V.S. umożliwia wymiarowania zaworów regulacyjnych i doboru prawidłowej kombinacji zaworów z napędami. Program do doboru Zaworów zapewnia:
- szybki i przyjazny użytkownikowi proces wymiarowania i doboru,
- możliwość tworzenia specyfikacji dla projektu,
- funkcja zestawienia produktów,
- funkcja zachowania, kopiowania i drukowania.

Acrobat reader
- program "freeware" służący do przeglądania dokumentacji zapisanej w formacie PDF. Instalacja tego programu jest niezbędna aby móc przeglądać dokumentację techniczną zawartą na CD.
Chcesz otrzymać CD-ROM? Wypełnij kwestionariusz na stronie: http://www.danfoss.pl
Materiał: Danfoss