Katalog i cennik LUXBUD 2010
AUTOMATYKA OGRZEWANIA I WENTYLACJI

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM RUR, RYNIEN
OGRZEWANIE RUR Z CIEPŁĄ WODĄ - ZAMIAST CYRKULACJI
OGRZEWANIE ZBIORNIKÓW I RUROCIĄGÓW Z OLEJEM
SYGNALIZACJA WYCIEKU

Źródło: ''