Informujemy o wydaniu VII edycji Ogólnopolskiego Teleadresowego KATALOGU FIRM branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.
Wydawca Katalogu funkcjonuje na fachowym rynku wydawniczym z miesięcznikiem Chłodnictwo&Klimatyzacja 10 lat i ma rozeznanie o informacyjnych potrzebach tak branżowców, jak również potencjalnych inwestorów. Najczęściej spotyka się z pozytywnymi opiniami dotyczącymi przydatności w codziennej pracy informacji zawartych w Katalogu. Niosąc aktualne informacje, ułatwiały i przyspieszały kontakty z dostawcami urządzeń, podzespołów i wykonawcami. Pozwalały inwestorom na dokonanie wyboru takiej firmy, która w pełni spełniałaby jego oczekiwania, ale także jej siedziba znajdowała się najbliżej miejsca wykonania prac. Wydając kolejna edycję Katalogu autorzy przekonani są, iż kierują najlepsze firmy branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, współtworzą rynek i przyczyniają się do prawidłowego rozwoju tego sektora gospodarki kraju.
Egzemplarze tego wydania Katalogu, podobnie jak poprzednich, będą gratisowo rozesłane do kliku tysięcy firm z bazy teleadresowej wydawcy, czyli biur projektowych, firm handlowych, montażowych i serwisowych, służb technicznych i działów inwestycyjnych duzych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, hurtowni, a także podmiotów administracji terenowej.

Wydawca: Euro-Media Sp.z o.o.
Rok wydania: 2005 Warszawa
Cena: 20 zł (w tym koszty wysyłki)

Zamówienie Katalogu