Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z Komisją Ustawodawczą 07.04.2011 r. rozpatrzy ustawę o karach dla serwisantów stosujących niedozwolone substancje kontrolowane.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (www) wg plan posiedzeń komisji senackich w czwartek 7 kwietnia br. będzie rozpatrywała wraz z Komisją Ustawodawczą ustawę o karach dla serwisantów stosujących substancje kontrolowane [attach=attach1]>>czytaj treść projektu ustawy[/attach]

W projekcie ustawy planuje się wprowadzić bardzo wysokie kary za użycie zakazanego czynnika chłodniczego do uzupełniania instalacji chłodniczych (co zostało uznane za czyn o znikomej szkodliwości społecznej).
Firmy z naszej branży wysyłały protesty w tej sprawie do komisji senackich.