Decydując się na wybór technologii wykonania instalacji wentylacyjnej warto porównać sobie kilka szczegółów różniących od siebie popularne w Polsce kanały płaskie od coraz częściej stosowanych kanałów okrągłych.


Naszym Klientom
oferujemy kompletny system kanałów
okrągłych Air Spiralo®
zdając
sobie sprawę z szeregu zalet, jakie
odróżniają syetm okrągły Air Spiralo® od systemów kanałów o przekrojach
prostokątnych.
Projektanci, decydując się na wybór
typu systemu dla konkretnej instalacji
powinni wziąć pod uwagę szereg
zalet systemu okrągłego Air Spiralo®:

Waga

Przewody okrągłe zapewniające
identyczny przepływ powietrza są
lżejsze niż przewody o przekroju prostokątnym.
Przeciętnie waga przewodu
okrągłego stanowi 0,75 wagi
porównywalnego przewodu o przekroju
prostokątnym. Fakt ten pozwala
na obniżenie kosztów materiałów
montażowych i mocujących.

Izolacja

Izolowanie przewodów okrągłych
wymaga zastosowania średnio
o 25% mniejszej ilości materiału izolacyjnego
w porównaniu z odpowiednim
przewodem o przekroju prostokątnym.

Czas i koszty montażu

Sztywne kanały o przekroju okrągłym
wymagają średnio o 20% mniej
czasu pracy wymaganego do ich zamontowania
w porównaniu z przewodami
wentylacyjnymi o przekroju
prostokątnym.
Mankamentem może w pierwszej
chwili wydawać się sam kształt przewodów
okrągłych – niejednokrotnie
konieczność zastosowania przewodu
o określonej średnicy może okazać
się trudna choćby ze względu na
niewystarczającą wysokość pomieszczeń.
Doskonałym rozwiązaniem,
zapewniającym jednocześnie wysoką
szczelność układu jest zastosowanie
kilku przewodów okrągłych o mniejszej
średnicy ułożonych równolegle.
Niewątpliwą zaletą jest także standaryzacja
systemu przewodów okrągłych:
zarówno same przewody
okrągłe jak też kształtki niezbędne
do montażu dostępne są na bieżąco
w magazynie Air Spiralo, dzięki czemu
jakakolwiek zmiana dokonywana
w instalacji wentylacyjnej nie wymaga
czasochłonnej produkcji kształtek
„na wymiar”. Co więcej – kształtki
okrągłe nie wykorzystane podczas
jednego montażu mogą być bezproblemowo
wykorzystane w montażu
innego systemu wentylacyjnego.
Fakt ten pozwala na znaczne obniżenie
kosztów firm instalacyjnych, zarówno
kosztów materiału, jak również
kosztów transportu.

Energooszczędność

Sztywne przewody okrągłe pozwalają
na zastosowanie wentylatorów
o mocy nawet o 30% mniejszej dla
uzyskania identycznych parametrów
przepływu powietrza w porównaniu
z przewodami o przekroju prostokątnym.
Ponadto przewody okrągłe
pozwalają na obniżenie nawet
o 15% mocy aparatów grzewczych
lub chłodnic stosowanych analogicznie
w przewodach o przekroju prostokątnym.

Serwis

Czyszczenie przewodów okrągłych
wymaga mniejszego nakładu pracy:
brak kątów w których gromadzą
się zanieczyszczenia pozwala na zachowanie
większej higieny wewnątrz
układu. Proces czyszczenia kanałów
wentylacyjnych wykonywany za pomocą
obrotowych, okrągłych szczotek
może zapewnić również większą
skuteczność w przypadku kanałów
okrągłych niż w przypadku kanałów
prostokątnych.
Źródło: Air Spiralo® NEWS nr 2/2009