Rusza trzecia edycja programu „PRAKTYKI W KAN – ułatwimy Ci start w przyszłość!” . Szanse na zdobycie doświadczenia zawodowego w spółce ma kilkanaście osób.

KAN zaprasza na letnie praktyki
Letnie praktyki w KAN od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Chętnych co roku jest kilkakrotnie więcej niż miejsc. Jednak spółka dobiera praktykantów pod kątem swoich potrzeb, dlatego szanse mają studenci uczelni technicznych o specjalnościach: inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, informatyka oraz w przypadku innych uczelni - ekonomia. Ponieważ KAN jest międzynarodową korporacją, kandydaci powinni znać języki obce, a także techniczne programy komputerowe.

- Poszukujemy osób zaangażowanych, ciekawych zawodu, gotowych poznać pracę od podstaw – mówi szefowa ds. personalnych w KAN, Iwona Chilimoniuk. – Jeśli ktoś chce tylko i wyłącznie „zaliczyć” praktyki, to powinien zastanowić się nad innym wyborem.

Studenci podczas praktyk mogą skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów z praktyką, a przede wszystkim zyskać cenne doświadczenie zawodowe .

– Po kilku tygodniach w KAN, studenci będą umieli określić pole tolerancji, sporządzić specyfikację techniczną wyrobu, wskazać gdzie i kiedy użyć „redukcji nyplowej”oraz odnaleźć na planie kont „rodzajówkę” – mówi z uśmiechem Iwona Chilimoniuk.- Praca, którą włożyliśmy w opracowanie profesjonalnych programów praktyk dla studentów różnych wydziałów, różnych uczelni, została wysoko oceniona i przez uczelnie, i przez samych studentów, co bardzo nas cieszy.

KAN jest postrzegany, jako pracodawca aktywny, który wychodzi naprzeciw swoim przyszłym potencjalnym pracownikom. Potwierdzają to opinie ubiegłorocznych praktykantów (ich wypowiedzi można przeczytać na stronie internetowej spółki). Studenci zwracają uwagę na dobrą organizację praktyk: każdy student ma opiekuna, który wprowadza go w tajniki pracy w dużej międzynarodowej korporacji i przekazuje mu wiedzę, której podczas studiów nie zdobędzie. Elektroniczne dzienniki praktyk - indywidualne dla każdego praktykanta - są wypełnione przez cały czas trwania praktyk, zarówno przez opiekunów jak i studentów.

- Po zakończeniu praktyk oceniany jest student, ale też, co bardzo istotne dla firmy, praktykant ocenia nas – dodaje Iwona Chilimoniuk. - Uwagi studentów, ich wnioski przekładają się na nasz program praktyk, który dzięki tym właśnie opiniom stale ewoluuje.

Najlepsi praktykanci, dobrze znający język angielski, niemiecki lub rosyjski, mogą w przyszłości liczyć na zatrudnienie w KAN.
Rekrutacja na praktyki letnie (w miesiącach od lipca do września) potrwa do 31 maja. Aplikacje można wysyłać na adres: praktyki@kan.com.pl.