VTS Clima przygotowała program - kalkulator do obliczania opłacalności odzysku energii. Aplikację ODZYSK.exe można pobrać z naszych stron (kliknij na ikonę poniżej).


Jak wiadomo, parametry powietrza zewnętrznego dla stworzenia mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń muszą być odpowiednio i sukcesywnie zmieniane, w czym nam pomagają urządzenia klimatyzacyjne. Prawidłowe przygotowanie niezbędnej ilości powietrza powoduje z kolei pochłanianie sporych ilości energii, a tym samym generowanie kosztów jej wytworzenia.


Propozycją VTS Clima jest możliwość dostarczenia układów klimatyzacyjnych wyposażonych w funkcje pozwalające na powtórne wykorzystywanie części energii już raz konsumowanej. Standardowe układy recyrkulacyjne, które znajdują się w ofercie producentów urządzeń klimatyzacyjnych, w tym również w ofercie VTS Clima, niestety nie gwarantują 100% jakości powietrza nawiewanego z uwagi na zapach i jego jakość (budynki biurowe, pomieszczenia produkcyjne, sale kinowe itp....).
VTS pragnie zaproponować dodatkowo centrale wyposażone w funkcje pośredniego odzysku energii (ciepła i chłodu) przy pomocy rekuperatorów krzyżowych lub regeneratorów obrotowych. Każdy z tych elementów, ponieważ stanowi dodatkową funkcję układu klimatyzacyjnego, w początkowej fazie kalkulacji inwestycji powoduje wzrost kosztów jej realizacji ...ale tylko pozorny.
Należy pamiętać o tym, iż na wartość każdej inwestycji związanej z budową systemów do obróbki powietrza wpływają nie tylko koszty samego urządzenia, a także koszty układów współpracujących (m.in. kotły, agregaty sprężarkowe, agregaty wody lodowej) oraz koszty eksploatacyjne. Właśnie te dwa ostatnie elementy należą do najbardziej istotnych przy analizie opłacalności stosowania odzysku energii, a na nie każdy z nas może mieć największy wpływ, aby je zredukować.
Aby przyspieszyć cały proces badawczy pozwalający oszacować wymierne zyski z tytułu wykorzystywania odzysku energii w systemach wentylacji i klimatyzacji VTS Clima przygotowała moduł obliczeniowy, który pozwala w ciągu kilku minut taką analizę przeprowadzić.
By korzystać z programu do obliczeń oszczędności w odzysku energii zaleca się:
• komputer o min. wymaganiach sprzętowych,
• przygotowana przez nas aktualna oferta techniczno cenowa analogicznych urządzeń z odzyskiem i bez odzysku energii,
• informacja odnośnie kosztów jednostkowych nośników energii,
oraz ...kilka minut wolnego czasu.
Kalkulator ODZYSK wymaga instalacji z pliku "Odzysk.exe". Po rozpakowaniu program zajmuje około 484 KB.
Program skompresowany za pomocą WinZip archive („Odzysk.zip”) zajmuje 237 KB.
Program jest łatwy w obsłudze.
Aby pobrać program wystarczy kliknąć na poniższą ikonę:
Odzysk.zip
(237 KB)


WWW VTS Clima: www.vtsclima.pl