Jak co roku, firm Systherm Serwis z Poznania, wydała kalendarze na 2004 rok. Każdy z kalendarzy jest też poradnikiem.

KALENDARZ CHŁODNICTWA 2004


Autorzy: praca zbiorowa
Wydawca: Systherm Serwis s.j.
Rok wydania: 2003
Stron: 144 kalendarium, 40 część techniczna
Cena: 29,00 zł + 22%VAT + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE - KALENDARZ CHŁODNICTWA 2004
Praktyczny poradnik z kalendarzem przygotowano dla osób zawodowo związanych z branżą chłodniczą, a także poszukujących aktualnych informacji z tej dziedziny.
Część techniczna „Kalendarza chłodnictwa” obejmuje zagadnienia związane z meblami chłodniczymi oraz z regulacją i sterowaniem instalacji chłodniczych.
W rozdziale poświęconym meblom chłodniczym dokonano ich klasyfikacji, omówiono budowę i zasady tworzenia tzw. ciągów mebli chłodniczych oraz zestawiono bilans ciepła dla mebli wraz z przykładem obliczeniowym.
W części dotyczącej regulacji i sterowania instalacji chłodniczych autorzy zwracają szczególną uwagę na funkcje i zakresy zastosowań urządzeń sterujących i zabezpieczających
w układach chłodniczych. Omówiono budowę i zasadę działania wybranych elementów automatyki chłodniczej.
Coroczna nowa wersja poradnika branżowego wraz z terminarzem staje się praktycznym i niezbędnym narzędziem w każdej sytuacji.
KALENDARZ KLIMATYZACJI 2004


Autorzy: praca zbiorowa
Wydawca: Systherm Serwis s.j.
Rok wydania: 2003
ISBN 83-918142-4-6
Stron: 144 kalendarium, 96 część techniczna
Cena: 29,00 zł + 22%VAT + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE - KALENDARZ KLIMATYZACJI 2004
Praktyczny poradnik z kalendarzem przygotowano dla osób zawodowo związanych z branżą klimatyzacyjną, a także poszukujących aktualnych informacji z tej dziedziny.
W jednym miejscu zgromadzono stosowane na co dzień niezbędne wiadomości, dane liczbowe
i katalogowe potrzebne do szybkich obliczeń bilansowych zysków ciepła oraz doboru układów i urządzeń klimatyzacyjnych.
Treść poradnika zawiera: wybrane zagadnienia z termodynamiki, omówienie warunków
i komfortu cieplnego pomieszczeń, przegląd przyrządów i systemów służących do pomiarów i regulacji parametrów klimatu. W dalszej części omówiono aktualnie znajdujące się na rynku rodzaje i typy klimatyzatorów wybranych na przykładzie oferty Firmy LG ELECTRONICS oraz podano uwagi
i ostrzeżenia, dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń, wraz z praktycznymi radami o sposobach montażu, użytkowania, konserwacji.
Całość zamyka rozdział o uregulowaniach prawnych dotyczących montażu klimatyzacji i wentylacji
w Polsce.
Nową wersję poradnika branżowego uzupełnia terminarz, co sprawia, że książka staje się praktycznym i niezbędnym narzędziem w każdej sytuacji.
KALENDARZ OGRZEWNICTWA 2004


Autorzy: część poradnikowa oracowana pod redakcją prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk
Wydawca: Systherm Serwis s.j.
Rok wydania: 2003
ISBN 83-918142-6-2
Stron: 144 kalendarium, 48 część techniczna
Cena: 29,00 zł + 22%VAT + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE - KALENDARZ OGRZEWNICTWA 2004
"Kalendarz OGRZEWNICTWA 2004" to terminarz i poradnik. Adresowany jest do osób zawodowo związanych z branżą ogrzewniczą, a więc: projektantów, montażystów, serwisantów, a także wszystkich poszukujących niezbędnych i praktycznych informacji o branży (inwestorów, wykonawców, handlowców, pracowników służb marketingowych i innych) oraz uczniów i studentów.
Część merytoryczna kalendarza pt. "Ogrzenictwo praktyczne" adresowana jest do osób zawodowo związanych z branżą ogrzewniczą, jak również do osób poszukujących podstawowych informacji z tej dziedziny.
W tym wydaniu poświęcono ją zagadnieniom związanym z termomodernizacją. Przedstawiono ogólną charakterystykę działań termomodernizacyjnych oraz ocenę efektywności ekonomicznej jej stosowania według wymagań ustawowych. Zaprezentowano metody termomodernizacji budowlanej polegającej na polepszeniu właściwości cieplnej obudowy budynku oraz termomodernizacji instalacyjnej zmierzającej do zwiększenia współczynnika sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez działania związane z modernizacją źródła ciepła, przewodów, grzejników oraz systemu regulacji.
Przedstawione w poradniku wymagania i metody obliczeń są zgodne z obowiązującymi w branży ogrzewniczej na dzień 15 kwietnia 2003 roku normami, których pełen wykaz zamieszczono na końcu części merytorycznej.
Przedstawione nowe wymagania termomodernizacyjne zostały opublikowane w Dz. U. Nr 12, poz. 114 z dnia 15 stycznia 2002 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetyczneg oraz w Ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z dnia 18 grudnia 1998 roku wraz ze zmainą Dz. U. Nr 76, poz. 808 z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Komentarze

  • Skąd taaakie koszta...

    Skąd Wam taaaakie duże koszty wysyłki się biorą...a skoro już kasujecie 11,31 zł to warto o tym napisać bo opłata jest taka sama na terenie całego kraju...