Jak co roku Wydawnictwo SYSTHERM proponuje książkowe kalendarze branżowe. Prócz części kalendarzowej publikacje stanowią praktyczne poradniki, przydatne jako narzędzie w organizacji codziennej pracy.


Aktualnie w ofercie SYSTHERM:
Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. cena: 69,00 zł + 0%VAT


Chłodniczy transport żywności. Kalendarz chłodnictwa 2005 cena: 29,00 zł + 22%VAT
W opracowaniu przedstawiono:
• wprowadzenie do tematyki żywnościowej, w tym aktualne tendencje w produkcji żywnosci oraz uwarunkowania technologiczne w transporcie chłodniczym,
• uregulowania prawne, klasyfikacje pojazdów do transportu żywności i metody ich badań (zgodnie z ustalenianmi międzynarodowej umowy ATP o trancporcie żywności łatwo psującej się),
• charakterystykę zabudów izotermicznych na pojazdach, źródeł chłodu oraz systemów regulacji temperatury,
• tabelaryczną charakterystykę wybranych transportowych agreagtów chłodniczych oraz ich doboru do zabudów izotermicznych,
• współczesne czynniki chłodnicze stosowane w agregatach transportowych oraz kompatybilne z nimi oleje sprężarkowe,
• ogólne uwagi eksploatacyjne oraz zasady dobrej praktyki transportowejPłyny instalacyjne ERGOLID®. Kalendarz BORYSZEW 2005cena: 29,00 zł + 22%VAT
W pracy przedstawiono charakterystykę płynów ERGOLID, będących nośnikami ciepła, stosowanych jako produkty wielosezonowe w układach grzewczych, klimatyzacyjnych, solarnych i chłodniczych. ERGOLID w różnych zastosowaniach zapewnia prawidłową pracę instalacji w zakresie temperatur od -20oC do 105oC.
wkrótce: • Systemy MULTI. Kalendarz klimatyzacji LG 2005cena: 29,00 zł + 22%VAT
SYSTHERM zapowiada wydanie nowych publikacji w roku 2005:
Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia. pod red. dr inż. B. Gazińskiego; planowany termin wydania - luty 2005
Książka zawiera łącznie ponad 280 stron i podzielona jest na 10 rozdziałów.
Adresowana jest do inżynierów i techników oraz do osób zawodowo związanych oraz zainteresowanych techniką klimatyzacyjną. Jest to zresztą zgodne z tytułem książki.
W pierwszych trzech rozdziałach oraz w rozdz. 6, omówiono wybrane elementy podstaw teoretycznych w projektowaniu klimatyzacji z uwzględnieniem obiegów chłodniczych.
Rozdział 4 poświęcony jest szczegółowemu omówieniu stosowanych czynników chłodniczych.
W rozdziale 5 przedstawiono problemy związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu powietrza, wymaganego przez wybrane technologie, występujące w przemyśle papierniczym, tytoniowym, cukierniczym, mięsnym i mleczarskim oraz w chłodniach do przechowywania owoców i warzyw.
W rozdziałach 7, 8 i 9, omówiono szczegółowo: zagadnienia związane z doborem różnych urządzeń klimatyzacyjnych (np. do hal krytych pływalni albo domów jednorodzinnych), budowę i działanie klimatyzatorów, budowę i działanie systemów sufitów chłodzących, klimakonwektory, układy chłodnicze w klimatyzacji, odzysk ciepła itp.
Ostatni rozdział 10 opisuje układy sterowania i monitorowania w klimatyzacji. Książka jest bogato ilustrowana w zdjęcia i schematy wybranych urządzeń klimatyzacyjnych.
W książce zawarto informacje, które właścicielom różnych obiektów użytkowych, a więc przyszłym inwestorom, mają pomóc przy wyborze koncepcji rozwiązania i doborze właściwych urządzeń. Należy przypuszczać, że książka ta zostanie również przychylnie przyjęta przez producentów i użytkowników, zajmujących się wyposażeniem budynków przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej w instalacje klimatyzacyjne, systemy wentylacyjne i układy chłodzące. Może być również pomocna w zrozumieniu zasad prawidłowego rozwiązywania problemów, związanych z utrzymaniem właściwych warunków pracy, obsługi i wypoczynku osobom spoza „branży”, co ułatwi im podjęcie decyzji o inwestycji i późniejszą dyskusję z projektantem oraz wykonawcami.

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, eksploatacja. pod red. prof. dr hab. inż. H. Koczyk; planowany termin wydania – kwiecień 2005

Książka zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych instalacji ogrzewań wodnych oraz ich miejscowych źródeł ciepła i może pełnić funkcję podręcznika.
Książka logiczna i przemyślana, o przejrzystym układzie treściowym, w sposób uporządkowany wprowadza czytelnika w całość zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem
i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Stanowi ona praktyczne kompendium niezbędnej wiedzy. W sposób przystępny omówiono poruszane w książce zagadnienia, które opierają się na aktualnych normach, przepisach oraz danych o urządzeniach i elementach znajdujących się na rynku.
Na wstępie omawiane są zagadnienia związane z reżimem cieplnym budynku, począwszy od rozdziału przedstawiającego metodykę obliczeń cieplnych i wilgotnościowych przegród budowlanych, poprzez omówienie wymagań ochrony cieplnej budynku, obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła, a skończywszy na obliczaniu zapotrzebowania na moc cieplną ogrzewanych pomieszczeń. Następna grupa poruszonych zagadnień dotyczy poszczególnych elementów instalacji ogrzewań wodnych (grzejniki konwekcyjne i promieniujące, przewody, systemy instalacyjne, źródła ciepła, zabezpieczenia, automatyka) ich obliczeń i doboru, oraz rozwiązywania układów instalacji i ich projektowania z uwzględnieniem nietypowych i nowoczesnych rozwiązań (kominki, instalacje solarne). Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym w książce są sprawy związane z kosztami eksploatacyjnymi i zagadnieniami prawnymi związanymi z rozpoczęciem inwestycji (sprawa ograniczania zużycia ciepła przez budynki, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji zmniejszającej zużycie ciepła, wybór paliwa, zagadnienia prawne). Mając podaną wiedzę techniczną można zaprojektować instalację centralnego ogrzewania i następny rozdział zawiera właśnie projekt kilku wybranych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania dla tego samego budynku. Przedstawione powyżej zagadnienia zamyka rozdział dotyczący wyceny kosztów inwestycji wraz z kosztorysami wybranych rozwiązań projektów instalacji centralnego ogrzewania. Ostatnie rozdziały dotyczą warunków technicznych montażu instalacji c. o. oraz jej eksploatacji. Na końcu zamieszczono wykaz najważniejszych norm związanych z ogrzewnictwem i bogatą bibliografię.
Książka przedstawia nie tylko najnowszy stan wiedzy z zakresu problematyki ogrzewnictwa, ale
i praktyczne jej zastosowanie.
Pozwala mi to wysoko ją ocenić i zalecać studentom jako podręcznik instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Sądzę, że również wysoko ocenią tę książkę inżynierowie praktycy zajmujący się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zwłaszcza, że uzupełnia ona nieliczną ofertę literatury dotyczącej nowoczesnych rozwiązań instalacji ogrzewczych.

Technika chłodnicza dla praktyków. Cz II. planowany termin wydania –
IV kwartał 2005
Autorami książek technicznych, poradników, kalendarzy branżowych są zespoły specjalistów firmy SYSTHERM wspierani wiedzą praktyczną, doświadczeniem i zacięciem naukowym wybitnych pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz producentów aparatury i urządzeń stosowanych w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i ogrzewniczej. Publikacje te zawierają niezbędne dla każdego fachowca wiadomości, wykresy i zestawienia tabelaryczne, ułatwiające właściwy dobór technologii i urządzeń. W wielu miejscach znajdują się wybrane dane katalogowe, przykłady obliczeń i praktycznych zastosowań. Niezależnie od tego w części końcowej każdej publikacji Wydawnictwo umożliwia producentom i innym zainteresowanym prezentację reklamową.
Powstałe w SYSTHERM książki adresowane są do osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą problematyką chłodniczą i klimatyzacyjną, a więc projektantów, montażystów, serwisantów oraz innych osób i firm poszukujących praktycznych i niezbędnych informacji o branży. Docieramy także do inwestorów, wykonawców, handlowców i pracowników marketingu, urzędników, często również studentów i uczniów.
W dziale "Aktualności" będziemy na bieżąco informować o nowych publikacjach branżowych.
Redakcja