Data rozpoczęcia
2006-05-14
Data zakończenia
2006-05-14

12-14.05.2006 Kalisz

XII TARGI BUDOWNICTWA, WYPOSAŻENIA I NIERUCHOMOŚCI "KALBUD 2006" są największymi targami w Południowej Wielkopolsce, nagrodzonymi Złotym Kaskiem z diamentem przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Warszawie.
Począwszy od 1995 roku z inicjatywy Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu organizowane są TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA "KALBUD". Idea organizacji targów wynika ze społeczno-gospodarczego zapotrzebowania na imprezy o charakterze handlowo-promocyjnym. Są także jedną z form prezentacji dorobku i możliwości gospodarki naszego regionu poszerzaną o znaczące firmy krajowe i zagraniczne, które wzbogacają rodzimą ofertę o najnowsze wyroby, technologie i systemy wpływając tym na rozwój regionu.
Pragnąc promować dobrą jakościowo i funkcjonalną rodzimą produkcję oraz wyróżniać tych wystawców, którzy szczególną wagę przywiązują do właściwego eksponowania oferowanych wyrobów i usług w ramach targów organizowane są konkursy na:
- "NAJLEPSZY PRODUKT POLSKI KALBUD"
- "NAJLEPSZY PRODUKT KALBUD"
- "NAJCIEKAWSZĄ ARANŻACJĘ STOISK TARGOWYCH".
Laureatom konkursów, przyznawane są statuetki targowe z medalami, medale, oraz "złoty, srebrny i brązowy kask" Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej budownictwa w Warszawie.
Począwszy od 1999 roku z uwagi na szerokie zainteresowanie wystawców konkursami targowymi, wprowadziliśmy przyznawanie nagród w poszczególnych kategoriach wyrobów i usług. Natomiast nagrody specjalne targów "KALBUD" fundują osoby i instytucje obejmujące patronat nad targami oraz ich współorganizatorzy.
Targi "KALBUD", to nie tylko promocja możliwości projektowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych dla budownictwa w zakresie:
- materiałów i nowych energooszczędnych technologii budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych,
- materiałów wykończeniowych,
- chemii budowlanej,
- systemów ogrzewczych i materiałów instalatorskich,
- kompleksowego wyposażenia wnętrz oraz małej architektury,
- usług budowlanych i projektowych,
- technik komunalnych służących ochronie środowiska,
- informacji naukowo-technicznej i ekonomiczno-finansowej oraz ofert nieruchomości, firm naszego regionu,
lecz także poprzez zaproszenie znaczących firm z Wielkopolski, z kraju i zagranicy, wzbogacenie oferty regionalnej o najnowsze wyroby i systemy stosowane w budownictwie.
Targom tradycyjnie towarzyszą seminaria i pokazy mające na celu promocję nowych wyrobów i technologii stosowanych w budownictwie.
Poza bogatym programem informacyjno-reklamowym, podobnie jak w latach ubiegłych wydany będzie katalog targowy w nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy.
Patronat internetowy:
Portal Regionalny www.101.pl:
www.kalbud.101.pl
Organizator:
Biuro Organizacyjne Targów Kalbud
ul. Rumińskiego 2
62 - 800 Kalisz
tel. (062) 757 34 49, 766 40 05
fax (062) 757 79 67
e-mail: kalbud@101.pl
internet: www.kalbud.101.pl