Data rozpoczęcia
2006-05-14
Data zakończenia
2006-05-14

Kalisz

12 - 14 maja 2006
XII TARGI BUDOWNICTWA, WYPOSAŻENIA I NIERUCHOMOŚCI "KALBUD 2006" są największymi targami w Południowej Wielkopolsce, nagrodzonymi Złotym Kaskiem z diamentem przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Warszawie. Począwszy od 1995 roku z inicjatywy Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu organizowane są TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA "KALBUD". Idea organizacji targów wynika ze społeczno-gospodarczego zapotrzebowania na imprezy o charakterze handlowo-promocyjnym. Są także jedną z form prezentacji dorobku i możliwości gospodarki regionu poszerzaną o znaczące firmy krajowe i zagraniczne, które wzbogacają rodzimą ofertę o najnowsze wyroby, technologie i systemy wpływając tym na rozwój regionu. Pragnąc promować dobrą jakościowo i funkcjonalną rodzimą produkcję oraz wyróżniać tych wystawców, którzy szczególną wagę przywiązują do właściwego eksponowania oferowanych wyrobów i usług w ramach targów organizowane są konkursy na: - Najlepszy produkt Polski,
- Najlepszy produkt, usługę prezentowaną na targach,
- Najciekawszą aranżację stoiska targowego.
Laureatom konkursów, przyznawane są statuetki targowe z medalami, medale, oraz "złoty, srebrny i brązowy kask" Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej budownictwa w Warszawie. Począwszy od 1999 roku z uwagi na szerokie zainteresowanie wystawców konkursami targowymi, przyznawanie są nagrody w poszczególnych kategoriach wyrobów i usług. Podczas trwania targów przyznawane są również nagrody specjalne, które fundują osoby i instytucje obejmujące patronat nad targami oraz ich współorganizatorzy. Targi "KALBUD", to nie tylko promocja możliwości projektowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych dla budownictwa w zakresie: - materiałów i nowych energooszczędnych technologii budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych,
- materiałów wykończeniowych,
- chemii budowlanej,
- systemów ogrzewczych i materiałów instalatorskich,
- kompleksowego wyposażenia wnętrz oraz małej architektury,
- usług budowlanych i projektowych,
- technik komunalnych służących ochronie środowiska,
- informacji naukowo-technicznej i ekonomiczno-finansowej oraz ofert nieruchomości, firm regionu,
lecz także poprzez zaproszenie znaczących firm z Wielkopolski, z kraju i zagranicy, wzbogacenie oferty regionalnej o najnowsze wyroby i systemy stosowane w budownictwie. Targom tradycyjnie towarzyszą seminaria i pokazy mające na celu promocję nowych wyrobów i technologii stosowanych w budownictwie. Poza bogatym programem informacyjno-reklamowym, podobnie jak w latach ubiegłych wydany będzie katalog targowy w nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy. Patronat internetowy: Portal Regionalny www.101.pl: www.kalbud.101.pl Organizator: Biuro Organizacyjne Targów Kalbud ul. Rumińskiego 2 62 - 800 Kalisz tel. (062) 757 34 49, 766 40 05 fax (062) 757 79 67 e-mail: kalbud@101.pl
internet: www.kalbud.101.pl