NAJBARDZIEJ OCZEKIWANA POZYCJA JUŻ NIEDŁUGO NA RYNKU KSIĄŻEK BRANŻOWYCH!!! Brak fachowej i rzetelnej książki z dziedziny wentylacji i klimatyzacji, obejmującej całokształt zagadnienia od podstaw, skłonił nas do rozpoczęcia prac nad wydaniem takiej pozycji. Osoba Autora – doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – znanego i cenionego specjalisty w tej dziedzinie, gwarantuje przekazanie niezbędnej wiedzy na wysokim poziomie, a jednocześnie w sposób prosty i zrozumiały.

Tytuł roboczy książki: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA – PODSTAWY OBLICZENIOWE
Książka jest przeznaczona dla inżynierów – specjalistów w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji – projektantów, wykonawców, inżynierów służb nadzoru i eksploatacji instalacji, a także studentów kierunku inżynierii środowiska specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja. Przewiduje się przedstawienie podstaw teoretycznych i metodyki obliczeń wykonywanych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji z bogatym wykorzystaniem wykresu i-x. Obliczenia dotyczyć będą określania ilości powietrza wentylacyjnego, rozdziału powietrza w pomieszczeniach, realizacji procesów klimatyzacyjnych i doboru urządzeń w centralach, w sieci rozprowadzającej powietrze i w pomieszczeniach dla różnych współczesnych systemów klimatyzacyjnych wraz z obliczeniami tłumienia hałasu.
Poniżej podajemy spis treści książki.
Będzie to z pewnością książka kluczowa w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji.
W imieniu Wydawcy proponujemy Państwu zamieszczenie reklamy w ww. książce w cenie:
Cała strona - czarno - biała : 2 000 zł
- kolorowa : 3 000 zł
1/2 strony - czarno - biała : 1 200 zł
- kolorowa : 2 000 zł
III strona okładki : 3 500 zł
II strona okładki : 4 000 zł
IV strona okładki : 5 000 zł
Do podanych cen doliczyć należy 22% podatku VAT.
Materiały do publikacji reklamy przyjmowane będą w formie klisz z wydrukiem próbnym (cromalin).
Reklamy zostaną opublikowane na końcu książki w kolejności wg terminu zgłoszeń.
Format książki B-5, nakład 5000 egz., termin wydania marzec/kwiecień 2003 r.
Termin składania zamówień na reklamę – 31.12.2002 r., termin przekazywania klisz –31.01.2003 r.
Kontakt:
Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie"
Redakcja INSTAL

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (022) 847-59-06÷07, tel./fax (022) 843-77-71, tel. kom. 0-601-231-235
e-mail: Spis treści:

1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
2.1. Warunki zdrowotne i komfortowe
2.2. Warunki mikroklimatu technologicznego
3. Bilansowanie zysków ciepła i zysków wilgoci ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
4. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego przy wentylacji ogólnej i miejscowej (odciągi miejscowe)
5. Określanie ilości powietrza, zgodnie z wymaganiami higienicznymi
6. Zastosowanie wykresu i-x i wykresu psychrometrycznrgo
6.1. Budowa
6.2. Procesy jednostkowe na wykresie: ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, mieszanie powietrza
6.3. Zbiorcze procesy uzdatniania powietrza w klimatyzacji. Sposoby uzyskiwania wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniach
7. Obliczanie: nagrzewnica, chłodnica, komora zraszania, nawilżacz parowy, filtry powietrza, urządzenie do odzyskiwania ciepła
8. Obliczenia charakterystyczne dla instalacji z klimakonwektorami, dwuprzewodowych, ze zmiennym wydatkiem (VAV)
9. Klimakonwektory jednoczęściowe, dwuczęściowe i multisplit – obliczenia charakterystyczne
10. Urządzenia typu VRV – obliczenia charakterystyczne
11. Dobór urządzeń specyficznych dla różnych systemów klimatyzacji: przepustnice, komory mieszania, regulatory wydatku, klimakonwektory indukcyjny, klimakonwektory wentylatorowe, jednostki wewnętrzne układów split.
12. Obliczanie sieci przewodów wentylacyjnych metodą klasyczną i z odzyskiwaniem ciśnienia statystycznego
13. Obliczanie tłumienia hałasu
14. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło i na zimno dla instalacji. Obliczenia i dobór urządzeń i systemów pozwalających redukcję zapotrzebowania na moc cieplną
i chłodniczą


Komentarze

 • klimatyzacja

  Kto bedzie uczyl konkurencje?
  Pracuje w stanach i szukam ksiazek o tematyce HVAC.

 • trochę skromności

  sformułowanie brak na rynku książki fachowej i rzetelnej jest kłamliwe wobec autorów pozycji do tej pory wydanych np. przez wydawnictwo MASTA i trąci bufonadą co nie przystoi wydawnictwu technicznemu a nie literatury masowej

 • pompy ciepła

  Brakuje mi informacji o pompach ciepła, a szczególnie stosowanych coraz częściej pompach pracujących w pętli wodnej ( takie pompy posiadają np Carrier, Trane, Clivet )