W dniach 27-30 czerwca br. Szklarska Poręba gościła uczestników Jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji „Klimatyzacja, Ochrona Atmosfery, Ciepłownictwo 2002” organizowanej przez Katedrę Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Sekcję Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski.Celem Konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i
technologicznych związanych z klimatyzacją, ciepłownictwem oraz ochroną
atmosfery.
Konferencja zgromadziła 151 uczestników z Polski i z zagranicy. Do
Szklarskiej Poręby przyjechali przedstawiciele ośrodków naukowych,
przedsiębiorstw, firm wykonawczych i inwestorskich oraz projektanci.
Uczestników Konferencji gościł hotel "Granit" w Szklarskiej Porębie
Średniej.
Tematyka tegorocznego spotkania obejmowała:
klimatyzację i ciepłownictwo - nowoczesne systemy kształtowania mikroklimatu oraz dostawy ciepła dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych;
ochronę atmosfery - nowe technologie, monitoring i identyfikacja zagrożeń;
energię odnawialną, geotermalną, pozyskiwaną ze źródeł odpadowych;
nowe rozwiązania oraz badania urządzeń i systemów w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i balneotechnice.
Odbyło się 11 sesji naukowych, w tym jedna w języku niemieckim. Ze
względu na dużą liczbę zgłoszonych referatów w czasie Konferecji udało
się wygłosić tylko część z nich. Około 20 referatów przedstawiono w
formie plakatowej. Wszystkie referaty zamieszczono w książkowym wydaniu
materiałów konferencyjnych.
Poniżej znaleźć można wykaz 109 referatów w języku polskim oraz
angielskim w formacie MS Word 2000.
Podczas Konferecji na stoiskach firmowych i ekspozycjach zaprezentowały
się również zaproszone firmy.
W programie Konferencji znalazły się imprezy towarzyszące i wycieczki
turystyczne, między innymi do Pragi. Konferencję zakończyła sobotnia
zabawa plenerowa przy piwie i prosiakach pieczonych na ognisku.
Organizatorzy już dziś zapraszają na następną Konferencję.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.kkic.pwr.wroc.pl
Spis treści w języku polskim
Spis treści w języku angielskim