Jonizator emituje wraz z wywiewanym powietrzem jony ujemne, które poprawiają samopoczucie, dają możliwość szybkiego odpoczynku i regeneracji sił człowieka.

Z klimatyzatora z wbudowanym jonizatorem emitowanych jest około 200.000/cm3 jonów ujemnych mierzonych w odległości jednego metra od szczeliny nawiewnej. Dla porównania, w lesie jest tych jonów 2.500 - 3.000/cm3, zaś przy wodospadzie około 30.000/cm3. Jak dobrze czuje się człowiek w takich miejscach nikogo nie trzeba przekonywać.

Klimatyzatory z tego rodzaju systemami filtracyjnymi emitują również niewielkie ilości ozonu, który poprawia samopoczucie a jednocześnie bardzo skutecznie niszczy wiele bakterii, szczególnie beztlenowców.
Jonoterapia to metoda sprawdzona na świecie, która leczy: astmę, gruźlicę, reumatyzm, migreny, nerwobóle, system nerwowy i inne choroby. Jony ujemne odświeżają powietrze, ułatwiają oddychanie, przyspieszają odpoczynek, wzmagają koncentrację, likwidują skutki promieniowania monitora komputerowego oraz telewizora. Jak stwierdzają liczne badania za zmęczenie w pracy biurowej odpowiedzialność ponosi głównie niekorzystny mikroklimat. Obecność monitorów komputerowych, drukarek laserowych oraz sprzętów i wyposażenia z tworzyw sztucznych powoduje wzmożoną emisję tzw. jonów dodatnich. Te pozornie niewinne, dodatnio naładowane cząsteczki powietrza są w dużym stopniu odpowiedzialne za nasze złe samopoczucie. Szczególnie w miastach poziom emisji jonów dodatnich przez przemysł jest alarmujący i pogarsza się z każdym rokiem. Rozwój cywilizacji uniemożliwia niestety globalne rozwiązanie tego problemu. Celem stosowania jonizatorów powietrza powinno być wyrównanie niekorzystnych dla człowieka zmian elektroklimatu zachodzących w użytkowanych pomieszczeniach produkcyjnych, publicznych a nawet mieszkalnych na terenach zurbanizowanych - i zbliżenie stanu jonizacji powietrza do tego, jaki występuje w naturalnym środowisku atmosferycznym.
Celowość stosowania jonizatora powietrza uzasadniają wyniki badań wykazujące zmiany jonizacji powietrza, zachodzące w miarę postępu cywilizacji technicznej w środowisku człowieka, zwłaszcza w niektórych pomieszczeniach pracy w przemyśle i w pomieszczeniach klimatyzowanych. Wyniki badań lekarskich, epidemiologicznych, klinicznych i eksperymentalnych, potwierdzające korzystny wpływ zjonizowanego powietrza z lekką przewagą ujemnie naładowanych jonów - na organizm i samopoczucie człowieka. W zurbanizowanym środowisku stwierdzona jest przewaga dodatnio naładowanych jonów, rzędu średnio 20-25% a stanem optymalnym pod względem bioklimatycznym i higieniczno-zdrowotnym, którym jest równowaga ilościowa koncentracji jonów obu biegunowości lub jeszcze korzystniejsza - lekka przewaga ujemnie naładowanych jonów. Jonizacja powietrza sprzyja też intensywniejszemu przebiegowi procesu koagulacji drobnych cząstek pyłu - co prowadzi do oczyszczania się powietrza. Jonizator powietrza jest, więc intensywnie działającym źródłem ujemnie naładowanych jonów. Jego wydajność wyraża się średnim wzrostem koncentracji jonów w powietrzu.
W wyniku działania jonizatora powietrza występuje silny wzrost koncentracji ujemnie naładowanych jonów w powietrzu, rozprzestrzeniających się stopniowo w pomieszczeniu. Miarą wydajności jonizatora jest średni wzrost koncentracji ujemnie naładowanych jonów w 1 cm3 powietrza, stwierdzany w pomiarach jonizacji powietrza po 15 minutach od włączenia jonizatora w odległości 0,5 m. Zmiany jonizacji powietrza narastają w czasie działania jonizatora z początku szybko a później w stopniowo mniejszym tempie. Świadczy o tym bardzo silny wzrost koncentracji ujemnie naładowanych jonów w pierwszej godzinie emisji i coraz wolniejszy jej przyrost w dalszych godzinach. W silniej zjonizowanym powietrzu nasila się, bowiem równocześnie intensywność procesu rekombinacji jonów. Koncentracja małych jonów ujemnych w odległości 0,5 - 1 m od jonizatora odpowiada wymaganiom normatywnym dla jonizacji powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i publicznych.

Materiał i foto:
FONKO
fonkolinia: 0801 367 333