Unikalne rozwiązanie TurboSwing to niezwykle efektywny system filtracji tłuszczu w okapie kuchennym.

JEVEN: Filtr TurboSwing - rewolucja w wentylacji kuchni
TurboSwing to unikalna konstrukcja nowego typu filtra stosowanego w okapach kuchennych JEVEN. Opatentowana konstrukcja filtra cechuje się niezwykle wysoką skutecznością oddzielania tłuszczu z wywiewanego powietrza.


Okap kuchenny z filtrem TurboSwing idealnie nadaje się do energooszczędnych instalacji wentylacji, które wykorzystują wymienniki do odzysku ciepła oraz instalacji z zmiennymi ilościami wywiewanego powietrza. Skuteczność filtracji TurboSwing pozostaje na wysokim poziomie bez względu na zmiany ilości powietrza przepływającego przez filtr.


Wysoka skuteczność filtracji TurboSwing oparta jest na szybkoobrotowej perforowanej płycie, która oddziela nawet bardzo małe cząsteczki tłuszczu i odrzuca je na zewnętrzne ścianki obudowy filtra.Płynny tłuszcz spływa po ściankach obudowy do tacy ociekowej filtra, która wyposażona jest w zawór spustowy.

Rozwiązanie TurboSwing to nie tylko bardzo wysoka skuteczność odseparowywania tłuszczu z wywiewanego powietrza, ale również łatwość utrzymania wysokiej higieny oraz prostota konserwacji.
Personel kuchenny może zapomnieć o żmudnym cotygodniowym czyszczeniu filtrów tłuszczowych okapu kuchennego, a całkowicie skoncentrować się na procesie gotowania. [attach=attach1]>>więcej[/attach]

[VIDEO:YOUTUBE:OXqMTmpUj1g]