Model ten, podobnie jak inne modele z serii TU, wyróżnia się wyjątkowo wysoką efektywnością energetyczną. Z tym ściśle związane jest zmniejszenie kosztów eksploatacji. Czemu tak się dzieje? Zastosowana została nowa sprężarka, dodatkowy wymiennik COP BOOSTER oraz elektroniczny zawór rozprężny. Ten ostatni element sprawia, że sprężarka nieustannie zasilana jest odpowiednią ilością czynnika chłodniczego. Chroniąc sprężarkę przed działaniem płynnego czynnika chłodniczego, COP BOOSTER spełnia funkcję osuszacza oraz ekonomizera. To stanowi o możliwości pracy obiegu chłodniczego na niskim poziomie temperaturowym. W konsekwencji całość niewątpliwie wpływa na ogromny wzrost efektywności. Dowodem na to jest wysoki współczynnik wydajności (COP) wynoszący 4,7 przy B0/W35.

Jest już nowa odsłona pompy ciepła Dimplex SI 18TU.
Sterownik pompy ciepła WPM EconPlus kontroluje przy tym pracę pompy ciepła i oferuje wszystkie funkcje nowoczesnego układu regulacji ogrzewania, jak choćby możliwość podłączenia do nowoczesnych sieci komunikacyjnych i programów czasowych sterujących ogrzewaniem
i przygotowywaniem ciepłej wody.

Wszystkie modele z serii SI…TU są wyposażone w zintegrowane liczniki ciepła umożliwiające sprawdzenie ilości energii wytworzonej na centralne ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej czy ogrzewanie basenu. Ponadto można dołączyć dodatkowe źródła ciepła korzystające np. z odnawialnych źródeł energii. Możliwe jest jednak także podłączenie kilku obiegów grzewczych łącznie z instalacją do przygotowywania ciepłej wody.

Pompę ciepła SI 18TU można też stosować do pasywnego chłodzenia, o ile dolnym źródłem ciepła będą sondy gruntowe. W tym celu, jako wyposażenie dodatkowe, dostępna jest stacja pasywnego chłodzenia.
Cicha praca pompy ciepła SI 18TU zapewnia szczególny komfort użytkowania - swobodnie drgająca płyta podstawy sprężarki z izolacją tłumiącą dźwięki materiałowe gwarantuje bardzo cichą eksploatację pompy. Uniwersalna konstrukcja umożliwia ponadto zastosowanie elastycznych wariantów ustawień, spełniając w ten sposób indywidualne wymogi klienta.

Optymalnie dopasowane do siebie podzespoły wysokowydajnej pompy ciepła solanka/woda,
a w szczególności elektroniczny zawór rozprężny, zapewniają wspólnie wysoką efektywność sezonową, a tym samym niskie koszty eksploatacji.Swobodnie drgająca płyta podstawy sprężarki z izolacją tłumiącą dźwięki materiałowe gwarantuje bardzo cichą eksploatację pompy ciepła SI 18TU. Uniwersalna konstrukcja umożliwia ponadto zastosowanie elastycznych wariantów ustawień, spełniając w ten sposób indywidualne życzenia klienta. Na zdjęciu pompa ciepła Dimplex SI 18TU na zbiorniku buforowym PSP100E, obok wolnostojący zasobnik ciepłej wody użytkowej.
Optymalnie dopasowane do siebie podzespoły wysokowydajnej pompy ciepła solanka/powietrze firmy Dimplex zapewniają wysoką efektywność sezonową, a tym samym niskie koszty eksploatacji. Na zdjęciu pompa ciepła SI 18TU.