- Jednostki wielkości fizycznych i termodynamicznych - Ciśnienie - Praca, energia, ciepło - Wydajność, moc, strumień ciepła - Współczynnik przewodności cieplnej - Współczynnik przenikania ciepła, współczynnik wnikania ciepła - Współczynnik promieniowania, stała promieniowania - Jednostki masyplik doc 528 KB

Komentarze

  • akademickie

    od kilkudziesięci lat szkoły wpajają te jednostki , trochę je poznajemy a potem okazuje się ,że mamy projekty lub urządzenia amerykańskie , angielskie i nie tylko i zderzamy się z
    z zupełną niewiedzą co oni mają za jednostki . Przydałoby się informacji nie od kogoś kto popisuje się co się nauczył / jak my / . Gdzie ci praktycy?