Nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła.

Jednostka Przelicznik
Nazwa angielska Nazwa polska Oznaczenie
jednostki długości
mile mila mi 1 mila = 1760 yd = 1,60934 km
yard jard yd 1 yd = 3 ft = 914,4 mm
foot stopa ft 1 ft = 12 in = 304,8 mm
inch cal in 1 in = 25,4 mm
jednostki powierzchni
square mile mila kwadratowa sqmi 1 sqmi = 640 ac = 2,58999 m²
acre akr ac 1 ac = 4840 sqyd = 4046,86 m²
square yard akr sqyd 1 sqyd = 9 sqft = 0,836127 m²
square foot stopa kwadratowa sqft 1 ft2 = 144 sqin = 929,030 m²
square inch cal kwadratowy sqin sqin = 645,16 m²
jednostki objętości
ton register tona rejestrowa ton reg 1 ton reg = 2,83168 m²
cubic yard jard sześcienny cuyd 1 m² = 0,764555 m²
cubic foot stopa sześcienna cuft 1 m² = 28,3169 m²
cubic inch cal sześcienny cuin 1 m² = 16,3871 m²
gallon (UK) galon (UK) gal (UK) 1 gal (UK) = 4,54609 m²
fluid ounce (UK) uncja cieczy (UK) fl oz (UK) 1 fl oz (UK) = 28,8 m²
barrel baryłka bbl 1 bbl = 158,987 m²
fluid gallon (US) galon cieczy (US) gal liq (US) 1 gal liq (US) = 3,78541 m²
fluid ounce (US) uncja cieczy (US) fl oz (US) 1 fl oz (US) = 29,574 m²
jednostki masy
long ton tona (UK) ton (UK) 1 ton (UK) = 2240 lb = 1,010 Mg
short ton tona (US) ton (US) 1 ton (US) = 2000 lb = 0,907185 Mg
pound funt lb 1 lb = 0,453592 kg
ounce uncja oz 1 oz = 28,3495 g
jednostki gęstości
pound per cubic foot funt na stopę sześcienną lb/cuft 1 lb/cuft = 16,0185 kg/m²
ounce per cubic foot uncja na stopę sześcienną oz/cu ft 1 oz/cuft = 1,00116 kg/m²
long ton per cubic yard tona długa na jard sześcienny ton/cuyard (UK) 1 ton/cuyd (UK) = 1328,94 kg/m²
pound per fluid gallon (UK) funt na galon cieczy (UK) lb/gal liq (UK) 1 lb/gal liq (UK) = 99,7763 kg/m²
pound per fluid gallon (US) funt na galon cieczy (US) lb/gal liq (US) 1 lb/gal liq (US) = 119,826 kg/m²
jednostki prędkosci
foot per second stopa na sekundę ft/s 1 ft/s = 0,3048 m/s
mile per hour mila na godzinę mi/h 1 mi/h = 1,60934 km/h
jednostki przyspieszenia
foot per square second stopa na kwadrat sekundy ft/sqs 1 ft/sqs = 0,3048 m/m²
jednostki siły
long ton force tona długa siły (UK) tonf (UK) 1 tonf (UK) = 9964,02 N
short ton force tona krótka siły (US) tonf (US) 1 tonf (US) = 8896,44 N
pound force funt siły lbf 1 lbf = 4,44822 N
ounce force uncja siły ozf 1 ozf = 0,278014 N
jednostki ciężaru właściwego
pound force per cubic foot funt siły na stopę sześcienną lbf/cuft 1 lbf/cuft = 157,087 N/m3
jednostki ciśnienia
pound force per square inch funt siły na cal kwadratowy psi (lbf/sqin) 1 psi = 6894,76 Pa
pound force per square foot funt siły na stopę kwadratową lbf/sqft 1 lbf/sqft = 47,88 Pa
ounce force per square inch uncja siły na cal kwadratowy ozf/sqin 1 ozf/sqin = 430,992 Pa
foot of water thread stopa słupa wody ft H2O 1 ft H2O = 2989,07 Pa
inch of water thread cal słupa wody in H2O 1in H2O = 249,089 Pa
inch of merkury thread cal słupa rtęci in Hg 1 in Hg = 3386,39 Pa
jednostki energii
pound force · foot funt siły · stopa lbf·ft 1 lbf·ft = 1,35582 J
British thermal unit brytyjska jednostka cieplna Btu 1 Btu = 1055,06 J
jednostki mocy
pound force·foot per second funt siły · stopa na sekundę lbf·ft/s 1 lbf·ft/s = 1,35582 W
horse power koń mechaniczny hp 1 hp = 745,700 W
Btu per second Btu na sekundę Btu/s 1 Btu/s = 1055,06 W
Btu per hour Btu na godzinę Btu/h 1 Btu/h = 0,29306 W
jednostki ciepła właściwego
Btu per pound · degree Fahrenheit Btu na funt i stopień Fahrenheita Btu/(lb·°F) 1 Btu/(lb·°F) = 4,1868
jednostki przewodności cieplnej
Btu per hour · foot ´ degree Fahrenheit Btu na godzinę · stopę i stopień Fahrenheita Btu/(h·ft·°F) 1 Btu/(h·ft·°F) = 1,73073 W/(m·K)
Btu per second · foot ´ degree Fahrenheit Btu na sekundę · stopę i stopień Fahrenheita Btu/(s·ft·°F) Btu/(s·ft·°F) = 6,230964 kW/(m·K)
jednostki współczynnika wymiany cieplnej
Btu per hour · square foot  · degree Fahrenheit Btu na godzinę · stopę kwadrat. i stopień Fahrenheit Btu/(h·sqft·°F) Btu/(h·sqft·°F) = 5,67826 W/(m²·K)

Źródło: ''