System Daikin Altherma (pompa ciepła powietrze-woda) uzyskuje do dwóch trzecich energii cieplnej z powietrza atmosferycznego, inaczej niż tradycyjne systemy grzewcze oparte na spalaniu paliw kopalnych.

Jaka jest efektywność pomp ciepła Altherma?
Jedna trzecia zużywanej energii elektrycznej wykorzystywana jest do uruchomienia sprężarki oraz podniesienia temperatury uzyskanego ciepła do zadanego poziomu. To właśnie dlatego pompa ciepła Daikin Altherma zmniejsza emisje dwutlenku węgla o ponad 50%* w porównaniu do systemów wykorzystujących paliwa kopalne oraz powoduje to również obniżenie rachunków za energię elektryczna o ponad 30%**!

Innowacyjna technologia inverterowa wprowadzona przez firmę Daikin to prawdziwa innowacja w sterowaniu klimatyzacją. Zasada jest prosta: inverter reguluje moc wykorzystywaną do dostosowania do aktualnych wymagań.

Technologia ta zapewnia dwie podstawowe korzyści:

Komfort - Nakłady inwestycyjne związane z wykorzystaniem technologii inwerterowej zwracają się poprzez zwiększenie komfortu użytkownika, który dzięki temu systemowi może realizować tryb chłodzenia i ogrzewania pomieszczenia. Inwerter (inverter) skraca czas rozruchu systemu pozwalając na osiągnięcie wymaganej temperatury w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie. Po uzyskaniu wymaganej temperatury, inverter gwarantuje jej utrzymanie na tym poziomie, aż do czasu następnej zmiany.

Wydajność energetyczna - Ponieważ inverter monitoruje i reguluje temperaturę otoczenia wtedy kiedy jest to konieczne, zużycie energii spada nawet o 30% w porównaniu do tradycyjnych systemów on/off*W porównaniu do kotła na olej opałowy – 28% w porównaniu do kotła gazowego, Obliczenia oparte na danych dostarczonych przez Eurelectric (związek przemysłu Energetycznego) Eurelec Program, 2001’ for EU 27
**34% w porównaniu do kotła na olej opałowy, 18% w porównaniu do kotła na gaz – Warunki: roczne zapotrzebowanie na energię = 20 000 kWh, ceny energii dostarczone przez EUROSTAT (na 1-sze półrocze 2007)


Źródło: CentroClima Sp. z o.o.