Organizacje i firmy związane z budownictwem utworzyły Porozumienie w sprawie organizacji I Kongresu Budownictwa. Ustalono, że Kongres odbędzie się w Warszawie w II kwartale 2002 roku.

Jego cel to:
- ocena sytuacji w sektorze budowlanym;
- przygotowanie wspólnego stanowiska środowiska w sprawach budownictwa, które wymagają działań parlamentu, rządu, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, a w szczególności dotyczących: podatków, nowych unormowań prawnych, integracji z Unią Europejską, zamówień publicznych i polityki mieszkaniowej państwa;
- integracja działań środowiska.
Do Porozumienia przystąpili:
- Federacja Pracodawców i Przetwórców Przemysłu Budowlanego RP,
- Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach,
- Izba Projektowania Budowlanego,
- Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych "UNI-BUD",
- Krajowa Izba Budownictwa,
- Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa,
- Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownmicwa,
- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,,br>
- Warszawska Izba Samorządu Gospodarczego,
.
- Związek Zawodowy "Budowlani".