Data rozpoczęcia
2012-02-02
Data zakończenia
2012-02-02
Miejsce
Warszawa

Jak zadbać o czyste powietrze w polskich aglomeracjach?

Warszawa, 02.02.2012 r.
ul. Sapieżyńska 10a, Fundacja im. Stefana Batorego

klimat bez sadzy,

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach kampanii "Klimat bez sadzy" organizuje konferencję "Jak zadbać o czyste powietrze w polskich aglomeracjach".

Głównym przedmiotem konferencji będzie przedstawienie wpływu sadzy na środowisko naturalne oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczeń powietrza. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza sadzą oraz pyłami zawieszonymi jest w Polsce koniecznością.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza sadzą i pyłami zawieszonymi na zdrowie ludzkie oraz ocieplenie klimatu jest niepodważalny. Dzięki rozwojowi metod badawczych coraz więcej badań wskazuje na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń pyłowych.

W Polsce i wielu innych krajach europejskich zła jakość powietrza stanowi poważny problem. Jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza są tzw. pyły zawieszone, które wchodzą w skład sadzy. Ze względu na wielkość cząsteczek wyróżnia się przede wszystkim pyły PM10 oraz PM2,5 (określające wielkość cząsteczek w mikrometrach).
Wysokie stężenia pyłów PM10 i PM2,5 to nie jedyny problem z jakim borykają się polskie miasta i tereny podmiejskie. Innym, bardzo znaczącym i niebezpiecznym składnikiem zanieczyszczeń powietrza jest benzo(a)piren, którego stężenia są jednym z najwyższych w Europie.

Wysokie poziomy zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi mają wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego oraz klimatu naszej planety. Pyły zawieszone są częścią tzw. sadzy, która zdaniem wielu naukowców jest jedną z przyczyn ocieplenia naszej planety.

Dyrektywa CAFE wyznacza termin osiągnięcia zgodności z normami jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 - czerwiec 2011 r. Już dziś widać, że w znacznej liczbie stref dopuszczalne poziomy nie zostaną osiągnięte. Sytuacja ta pociągnie za sobą kary finansowe jakie Komisja Europejska nałoży na Polskę.

Wśród obecnie rozpowszechnionych działań ograniczających zanieczyszczenia pochodzące z transportu samochodowego to m. in. tworzenie w centrach miast stref ograniczonych emisji, do których to stref mogą wjeżdżać tylko takie pojazdy, które spełniają wysokie normy ekologiczne. Innym bardzo ciekawym kierunkiem w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza jest wykorzystanie właściwości niektórych gatunków roślin, które dzięki pochłanianiu zanieczyszczeń pyłowych pomagają oczyszczać powietrze.

Na konferencji wśród prelegentów wystapią m.in. prof. Axel Friedrich (Deutsche Umwelthilfe), który przez wiele lat prowadził badania nad wpływem sadzy na klimat i jest międzynarodowym konsultantem kampanii „Soot free for the climate” oraz Heiko Balsmeyer (Verkehrsklub Deutschland), który brał udział w pracach na rzecz tworzenia stref ograniczonych emisji w Niemieckich miastach.

Program konferencji
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Wprowadzenie

10.10 – 10.30 Dr Axel Friedrich (Deutsche Umwelthilfe) – Nowe fakty przedstawiające wpływ sadzy na środowisko i zdrowie; technicznie metody jej ograniczania
10.30 – 10.45 Dr inż. Artur Badyda (Politechnika Warszawska) – Wybrane aspekty jakości powietrza w miastach
10.45 – 11.00 Roman Głaz (Ministerstwo Środowiska) - Programy ochrony powietrza - działania w celu poprawy jakości powietrza w strefach
11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa lunchowa

12.00 – 12.20 Heiko Balsmeyer (Verkehrsklub Deutschland) – Strefy ograniczonej emisji w niemieckich miastach – podstawy prawne, przyczyny i rezultaty
12.20 – 12.35 Stanisław Jedliński (Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy) - Emisja zanieczyszczeń z transportu - jak z tym walczyć?
12.35 – 12.55 Dr inż. Krystyna Kubica (Politechnika Śląska) - Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w sektorze mieszkalnictwa - metody techniczne i uwarunkowania legislacyjne jej ograniczania w Polsce
12.55 – 13.15 Mgr inż. Kajetan Dzierżanowski (SGGW) - Rośliny w ochronie zdrowia człowieka: filtr powietrza

13.15 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14. 15 PodsumowaniePotwierdzenie udziału w konferencji prosimy przesyłać do 30 stycznia, mailowo na adres a.zajaczkowska@zm.org.pl, lub telefonicznie pod mumerem: (22) 621 77 77

www.klimatbezsadzy.pl: Przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz instytucji gospodarczych próbowali odpowiedzieć sobie na naglące w Polsce pytanie, jak zadbać o czyste powietrze w polskich aglomeracjach. Pytanie jest o tyle naglące, że mimo wielu wysiłków jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy większości polskich miast jest w dalszym ciągu niska. Badania realizowane w ciągu ostatnich lat coraz wyraźniej wskazują, że zanieczyszczone powietrze powoduje wiele negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego. >>c.d. relacji z konferencji