Jak sprawdza się gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo w obiektach przemysłowych na przykładzie instalacji w supermarkecie TESCO w Zdzieszowicach - realizacja potwierdzająca energooszczędność systemu.


Rozwiązanie tego typu zdecydowano się zastosować
w supermarkecie TESCO w Zdzieszowicach
– pierwszym w Polsce projekcie
pilotażowym sieci TESCO wykorzystującym
trzy źródła energii alternatywnej: grunt,
wiatr oraz słońce. Firma REHAU uczestniczyła w realizacji instalacji rurowego gruntowego
wymiennika ciepła w 2006 roku.

Rys. 1 i 2 Zasada działania GWC AWADUKT Thermo w miesiącach letnich i zimowych

Charakterystyka GWC

Gruntowy wymiennik ciepła stosowany
w budownictwie przemysłowym cechuje
przede wszystkim znaczna wielkość instalacji,
przewyższająca rozmiarami standardowe
rozwiązania stosowane w budownictwie
jednorodzinnym. Wynika to
z wymaganego przepływu powietrza, które
w tego typu obiektach przekracza często
wartość Q > 1000 m3/h.
Zasada działania rurowego GWC
Zasada działania GWC polega na wykorzystaniu
temperatury gruntu oscylującej
na poziomie około 8°C (od głębokości ok.
1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ogrzania
lub schłodzenia powietrza płynącego
systemem kolektorów. Doświadczenia
pokazują, że dzięki zastosowaniu GWC
można podnieść temperaturę doprowadzanego
powietrza o 22°C w zimie i obniżyć o maksymalnie 16°C w lecie. Dzięki
takiemu zabiegowi powietrze zasysane
zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej
zostaje wstępnie ogrzane, co przekłada się na mniejsze zużycie energii
elektrycznej potrzebnej do podgrzania
powietrza do wymaganej temperatury
w danym obiekcie.
Budowa instalacji GWC AWADUKT
Thermo

Gruntowy wymiennik w Zdzieszowicach
składa się z 20 sztuk rurociągów średnicy
DN 200 i długości pojedynczej nitki 35 m.
Poszczególne rurociągi połączone są kolektorami
rozdzielczymi i zbiorczymi
o średnicy DN 500. Wszystkie rurociągi
wykonane zostały z wewnętrzną warstwą
antybakteryjną i polipropylenu o podwyższonej przepuszczalności cieplnej.
Czerpnia wymiennika znajduje się na dachu
budynku. Powietrze po przejściu
przez GWC jest następnie przesyłane do
centrali wentylacyjnej. Dzięki zastosowanemu
rozwiązaniu uzyskano znaczącą
redukcję temperatury zewnętrznej. Przykładowo w przypadku wystąpienia temperatury
w zimie -20°C powietrze ogrzeje
się w wymienniku ciepła do temperatury
około 0°C. Analogicznie w lecie
w przypadku wystąpienia upałów z temperatur
ą do 35°C, powietrze po przejściu
przez wymiennik ochłodzi się do temperatury
16°C.
Skala trudności instalacji wymagała od wykonawcy
dużego doświadczenia i umiejętności
w realizacji tego typu obiektów.
Z tego powodu instalację wykonała firma
GLOBAL-TECH z Dąbrowy Górniczej,
będąca jednym z autoryzowanych wykonawców
instalacji GWC AWADUKT
Thermo.
Roczną ilość zaoszczędzonego ciepła szacuje
się na poziomie 20 500 kWh/rok
wobec rocznego zapotrzebowania 46 320
kWh/rok. Według taryfy BOT Elektrownia
Opole z 9.06.2006 r. (1 kWh = 0,36 zł
– taryfa B2) oszczędność będzie wynosić
około 7400 zł rocznie. Z kolei latem powietrze
zasysane przez czerpnię jest
schładzane do temperatury zapewniającej przyjemny chłód w sklepie, przez co
uzyskuje się efekt klimatyzacyjny. W letnim
trybie pracy szacunkowa oszczędność
energii elektrycznej potrzebnej do
chłodzenia powietrza to 10 700 kWh
rocznie, czyli około 3850 zł. Całkowita
obliczeniowa oszczędność wynikająca
z zastosowania GWC AWADUKT Thermo
w supermarkecie to 11 200 zł rocznie.
Dane te są oczywiście danymi szacunkowymi,
dlatego w celu praktycznego zbadania
sprawności wymiennika firma
REHAU przeprowadzi wspólnie z firmą
TESCO i Politechniką Poznańską specjalistyczny
projekt badawczy mający na celu
roczny pomiar temperatury pracy wymiennika.
Celem projektu jest określenie rzeczywistego
przebiegu temperatury, wilgotności
powietrza zewnętrznego i nawiewanego
oraz prędkości przepływu w kolektorze.
Powstały w ten sposób materiał badawczy
zostanie wykorzystany do dalszych
prac optymalizacyjnych i rozwojowych,
jak również będzie potwierdzeniem
sprawności i efektywności tego typu instalacji.
Jednak gruntowy wymiennik ciepła to
nie tylko wymiar ekonomiczny, ale równie
ż ekologiczny oraz higieniczny. Rury
AWADUKT Thermo, jako jedyne w Polsce,
mają opatentowaną antybakteryjną
warstwę wewnętrzną wzbogaconą cząstkami
srebra, która zapewnia higieniczne
i czyste powietrze doprowadzane do budynku.
Podwyższona przewodność cieplna
rur polipropylenowych tego systemu
umożliwia optymalną wymianę ciepła
między zasysanym powietrzem a gruntem,
co przekłada się na bardzo wysoką
sprawność systemu. Ponadto szczelność
na przenikanie szkodliwego radonu oraz
wysoka sztywność wzdłużna rur są dodatkowymi
atutami i jednocześnie gwarantami
jakości oraz niezawodności AWADUKT
Thermo.

Autor: Marcin Motylski

Pełna treść artykułu z "Polskiego Instalatora" nr 5/2007

Komentarze

  • Bajki!!!

    O ile tali podgrzew powietrza w okresie zimowym jest powiedzmy "realny" to schłodenie o 19 st. to totalna bajdura!!!