Dobra oferta finansowa to za mało, żeby pozyskać wartościowego pracownika, w szczególności inżyniera. Z ankiet dotyczących struktury wynagrodzenia, przeprowadzonych przez Bank Danych o Inżynierach, wynika, że 88% ankietowanych inżynierów oprócz pensji stałej, otrzymuje dodatkowe gratyfikacje.


Dodatki pozapłacowe są stałym elementem negocjacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.
- W sytuacji dynamicznego tempa wzrostu wynagrodzeń, jaki obserwujemy na rynku pracy inżynierów, dodatkowe gratyfikacje pozwalają Pracodawcom na obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Z punktu widzenia firm, lepiej jest opłacić Pracownikowi np. opiekę medyczną, niż podnieść jego pensję zasadniczą i odprowadzić od tej kwoty świadczenia na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne – komentuje Kamila Jarząb - Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży w Banku Danych o Inżynierach.

Z danych zebranych od inżynierów, którzy biorą udział w procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez BDI, wynika, że oferta pracodawców różni się od oczekiwań pracowników. Wciąż najczęściej oferowanym przez pracodawców dodatkiem jest telefon komórkowy do użytku prywatnego. Potwierdza to ponad 48% ankietowanych osób. 43% respondentów jako bonus otrzymuje obowiązkowe szkolenia, a 41% bony towarowe.
Natomiast ponad 38% inżynierów deklaruje, że wolałoby otrzymywać dodatkową bezpłatną opiekę medyczną. Podobny odsetek ankietowanych wybrał samochód służbowy do użytku prywatnego. Ponad 34% jako gratyfikacje pozapłacową wskazało dodatkowe szkolenia wybierane według własnego uznania. Bony towarowe są atrakcyjnym dodatkiem tylko dla 3% inżynierów, a telefon komórkowy do użytku prywatnego dla 8,23% ankietowanych.
- Telefon komórkowy jest dziś standardowym wyposażeniem pracownika, tak jak biurko czy komputer. Dlatego nie jest przez pracowników uznawany za atrakcyjny dodatek – komentuje Joanna Cich, Starszy Konsultant ds. Rekrutacji w BDI – Poza tym, posiadanie firmowego telefonu komórkowego często oznacza nielimitowany czas pracy, telefony od klientów podczas urlopu, czy też permanentny kontakt z biurem. Dlatego też nie cieszy się on uznaniem wśród inżynierów.
Oferowane przez pracodawców dodatki pozapłacowe różnią się w zależności od poziomu stanowiska. Im wyższe stanowisko - tym więcej atrakcyjnych dodatków. 67% inżynierów na stanowiskach kierowniczych deklaruje posiadanie telefonu komórkowego do użytku prywatnego, komputer do użytku prywatnego otrzymuje 53% inżynierów, a blisko 50% respondentów otrzymuje bony towarowe.
Natomiast 100% inżynierów, którzy wzięli udział w badaniu BDI i pełni funkcje dyrektorskie, bądź wchodzi w skład zarządu, dostaje do pełnej dyspozycji samochód służbowy, komputer i telefon komórkowy. 80% dodatkowo może liczyć na szkolenia wybierane według własnego uznania.
Tutaj także obserwujemy pewną rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami pracownika a ofertą pracodawcy. 40% inżynierów ankietowanych przez BDI, pracujących na stanowisku dyrektora/członka zarządu, oczekuje od pracodawcy dodatkowej opieki medycznej oraz dodatkowego ubezpieczenia czy programu emerytalnego.
Zdaniem Joanny Cich wynik ten jest raczej związany z wiekiem osoby, niż zajmowanym przez nią stanowiskiem.
- Wyższe stanowisko z reguły oznacza większe i dłuższe doświadczenie zawodowe, co jest pochodną wieku pracownika. Takie osoby, zaczynają już poważniej myśleć o zabezpieczeniu przyszłości. Dlatego też oczekują od pracodawcy opłacenia programów emerytalnych, czy świadczeń zdrowotnych.
Wśród mniej doświadczonych pracowników, dużą popularnością cieszą się zajęcia sportowo – rekreacyjne, dofinansowanie do studiów, pokrycie kosztów mieszkania oraz dodatki doraźne. Wciąż nieliczna grupa wskazuje na preferencyjne kredyty jako atrakcyjny dodatek pozapłacowy.
Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, permanentny niedobór wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej i duża fluktuacja pracowników skłania pracodawców do szukania nowych możliwości pozyskania i zatrzymania wartościowych ludzi. Wiele firm ma dziś świadomość, że gratyfikacje pozapłacowe wiążą pracownika z pracodawcą. Pracownik związany zobowiązaniami finansowymi czy tzw. umową lojalnościową jest mniej aktywny na rynku i z większą rezerwą podchodzi do propozycji zmiany pracy.
>>Zobacz pełną informację prasową

Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych, wśród których znajdują się m.in. rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, analizy rynku pracy, raporty płacowe, outplacement oraz serwis ogłoszeń pracy. Jego działalność doceniło już ponad 100 tys. inżynierów, którzy zdecydowali się na budowanie swoich karier zawodowych w ścisłej współpracy z Bankiem Danych o Inżynierach.