Przeglądając comiesięczne rachunki, z pewnością niejeden z mieszkańców Warszawy zastanawia się, jak rozliczane są koszty za ciepło. W jaki sposób i kto ustala ceny za ogrzewanie, wystawia faktury oraz czy możemy złożyć reklamację – te i inne wątpliwości wyjaśniają eksperci Warszawskiego Ciepła.

Jak rozliczane są koszty za ciepło?
Na koszt ogrzewania budynku zasilanego z warszawskiego systemu ciepłowniczego wpływają podstawowe czynniki, takie jak: koszt wyprodukowania ciepła ustalany przez producenta oraz opłaty za dostawy ciepła pobierane przez dystrybutora. Producentem warszawskiego ciepła sieciowego jest Vattenfall Heat Poland (VHP), a dostawcą Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC). Obie instytucje podlegają kontroli państwowego regulatora, którym jest Urząd Regulacji Energetyki. Weryfikuje on każdą planowaną zmianę cen i zatwierdza je na dany okres w formie taryfy. Administracja od SPEC kupuje ciepło potrzebne do ogrzania naszych mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a dostawca z kolei rozlicza się z VHP.

Jak administracja zamawia ciepło?
Na podstawie określonych parametrów i norm, specjaliści obliczają zapotrzebowanie warszawiaków na ciepło i ciepłą wodę. Następnie, w oparciu o te wyliczenia, administracja zamawia określoną ilość ciepła. SPEC podlicza zamówienia od wszystkich administracji
i według tego wskaźnika zamawia ciepło w elektrociepłowni. Dzięki takiemu systemowi producent może się przygotować, by sprostać zamówieniom.

Opłaty za ciepło i ciepłą wodę użytkową
System opłat za ciepło dla mieszkańców znacznie różni się od systemu opłat obowiązujących administratora albo właściciela budynku (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa). Ostateczni odbiorcy ciepła (mieszkańcy) rozliczają się z administracją, która otrzymuje fakturę od dostawcy za ogrzanie całego budynku. - Zazwyczaj administrator rozlicza się z mieszkańcami zgodnie z wewnętrznym regulaminem, na podstawie wskazań urządzeń mierzących zużycie ciepła w mieszkaniach. Regulamin (statut) powinien być znany i udostępniony wszystkim mieszkańcom. Pamiętajmy, że płacimy nie tylko za ciepło, które ogrzewa nasze mieszkania, ale i za ogrzanie tzw. części wspólnych, jak np.: klatek schodowych czy suszarni – mówi Anna Ryszczak, ekspert Warszawskiego Ciepła.

Zarządcy budynków co miesiąc otrzymują od dostawcy ciepła i ciepłej wody użytkowej fakturę z rozliczeniem zużytego ciepła. Wskazania zainstalowanego w węźle cieplnym ciepłomierza pozwalają na uzyskanie prawidłowej podstawy do rozliczeń między spółdzielnią mieszkaniową a dostawcą energii cieplnej. Faktura obejmuje koszt ciepła wykorzystanego na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) i podgrzania ciepłej wody użytkowej (CW), jeżeli jest ona ogrzewana przez miejską sieć ciepłowniczą. - Na fakturze, którą otrzymuje administracja, są wyszczególnione pozycje: uwzględniające opłatę stałą za moc zamówioną (CO i CW) oraz opłatę zmienną za ciepło faktycznie zużyte w danym miesiącu (według wskazań licznika). Ponadto, faktura zawiera opłatę stałą za przesył odpowiadający zamówionej mocy i opłatę zmienną za przesył wynikający z ilości zużytego ciepła. Wysokość jednostkowych cen i opłat, o których mowa powyżej, jest liczona według taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki – zapoznać się z nimi można na stronach dostawcy ciepła – wyjaśnia Anna Ryszczak, ekspert Warszawskiego Ciepła.
Opłaty za usługi przesyłowe pobiera SPEC, a opłaty za wytworzenie ciepła są zwracane do producenta (VHP).

Podzielniki ciepła
Niektóre administracje korzystają z podzielników kosztów ogrzewania, które są zainstalowane u wszystkich użytkowników ciepła w danym budynku. - Wskazania podzielników kosztów ogrzewania wraz z systemem rozliczeń służą jedynie do podziału kosztu energii cieplnej, zużytej przez cały blok, na poszczególne mieszkania. Jednak należy pamiętać, że podzielniki nie są licznikami – mówi Marta Gorczyca, ekspert Warszawskiego Ciepła.

Jak obniżyć rachunki za ciepło?
Mieszkańcy mają wpływ na wysokość swoich rachunków, ponieważ opłaty są uzależnione od ilości zużytego przez nich ciepła. - Istotne jest racjonalne gospodarowanie ciepłem
w mieszkaniach, czyli: ustawienie odpowiedniej temperatury, używanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach i nie zasłanianie kaloryferów np. meblami. Ponadto, warto zwrócić uwagę na termomodernizację budynku, czyli ocieplenie ścian, wymianę okien i grzejników. Działania te pozwalają na zaoszczędzenie nawet do 20% całkowitego zapotrzebowania budynku na ciepło, a odpowiada za nie administracja – wyjaśnia Marta Gorczyca, ekspert Warszawskiego Ciepła.
Więcej informacji o racjonalnym gospodarowaniu ciepłem i rozliczaniu rachunków można znaleźć na stronie internetowej www.warszawskiecieplo.pl.

Kim są eksperci kampanii Warszawskie Ciepło:
Marta Gorczyca – Specjalista ds. Rozwoju Rynku w Departamencie Rynku Ciepła, Vattenfall Heat Poland S.A.
Anna Ryszczak – Dyrektor Biura Sprzedaży, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.


Źródło: ''