Właściwe przyłączenie grzejnika do instalacji ogrzewania ma znaczący wpływ na redukcję strat doprowadzanego ciepła. Dlatego też producenci instalacji sanitarnych i grzewczych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, proponują coraz nowsze, a przede wszystkim skuteczniejsze metody podłączeń.

Optymalne podłączenie można wykonać przede wszystkim w oparciu o typowe rury grzewcze. W technice domowej stosuje się je już od 25 lat i nadal znakomicie spełniają swoje funkcje. Głównie dzięki pokryciu rury warstwą chemiczną zapobiegającą przenikaniu tlenu do instalacji. - Jednak aby znacząco uprościć pracę i obniżyć koszty zalecamy wykonywanie podłączeń w oparciu o rurę wielowarstwową – mówi Andrzej Durda dyrektor ds. technicznych w TECE – przy czym najlepsze efekty osiąga się stosując rury o przekroju 14 lub 16 mm.

Dzięki niezwykłej elastyczności rura wielowarstwowa TECEflex może być kształtowana ręcznie i bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Poza tym biały kolor produktu bardzo dobrze prezentuje się w miejscach widocznych, czyli także w przyłączach do grzejników.

Podłączenie standardowe

W typowym podłączeniu rurę wielowarstwową TECEflex prowadzi się do grzejnika w warstwie izolacyjnej stropu, a następnie wykorzystując jej właściwości wygina się ją i wprowadza w przygotowaną bruzdę ścienną. Do zespołu przyłączeniowego grzejnika rura powinna być doprowadzona pod kątem prostym, a podłączenie grzejnika powinno być zaizolowane termicznie. W przypadku ściany zewnętrznej najlepiej izolacją termiczną, a w ścianie wewnętrznej rurą ochronna Peszel. Warto też zwrócić uwagę na pewne i stabilne umocowanie rur w posadzce w pobliżu grzejnika. Na koniec prac, po zamurowaniu bruzdy ściennej i wykończeniu powierzchni ściany, rurki wychodzące ze ściany należy osłonić specjalnymi rozetami maskującymi.

Podłączenie o podwyższonym standardzie

Przy podłączeniu grzejników można także zastosować specjalne kolana i garnitury montażowe, a także tzw. śrubniki zaciskowe.

- W takim wypadku do zespołu przyłączeniowego grzejnika doprowadzana jest chromowana rurka przyłączona nowoczesnym śrubnikiem zaciskowym – mówi Andrzej Durda. Ten sposób stosowany być powinien w takich obiektach jak szkoły, szpitale, biurowce hotele czy urzędy, a także w obiektach sportowo-widowiskowych. Podłączenie to jest bowiem niezwykle odporne na uszkodzenia, a przy tym niezwykle szczelne. Jednocześnie gwarantuje dużą łatwość ewentualnego montażu i demontażu grzejnika. Wykonując podłączenie, należy unikać sytuacji bezpośredniego kontaktu tynku z takimi elementami jak rury, kolana i garnitury montażowe. Dlatego elementy wychodzące ze ściany warto owinąć kilkoma warstwami folii PE.