Kolejne wydarzenia polityczne oraz gospodarcze związane z „gazową ofensywą” Rosjan w Europie sprawiają, iż na aktualności nie tracą pytania o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Rosyjskie inwestycje są jednym z głównych problemów, z jakimi zmierzy się nowy zarząd PGNiG. W jego skład weszli najbardziej cenieni eksperci polskiej branży gazowniczej. Jednym z wiceprezesów został Mirosław Dobrut – założyciel i prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa. Oceniając obecną sytuację na rynku gazu Dobrut zwraca uwagę na fakt ekonomicznej racjonalności działań Gazpromu: - Należy pamiętać, że od dłuższego czasu tempo dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w Unii przewyższa tempo wzrostu popytu na ropę naftową. Dlatego rosyjskie inicjatywy spotykają się z dużym zainteresowaniem europejskiego biznesu.

Odchodzący prezydent Rosji, Władimir Putin, przekonuje kolejne europejskie państwa by przyłączyły się do projektu South Stream. Jest to gazociąg zbliżony charakterem do budowanego pod Bałtykiem North Stream. Podmorski gazociąg, tym razem na dnie Morza Czarnego, ma ominąć Ukrainę i dotrzeć do brzegów Bułgarii. Zainteresowanie tą inwestycją wyraziły już także Węgry oraz Serbia i Włochy. W ten sposób dwa nowe gazociągi otoczą wielką pętlą państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę.

Realna staje się marginalizacja Polski w tranzycie gazu przez jej terytorium. Jednocześnie może zwiększy się jeszcze bardziej potencjalny wolumen rosyjsko-niemieckich ofert gazu na rynku polskim. Idealną okazją do omówienia problemów wynikających z nowych rosyjskich inwestycji w Europie będzie kwietniowy Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego – pierwsze, tak duże, spotkanie przedstawiciel najważniejszych podmiotów krajowej branży gazowniczej, którego organizatorem jest Izba Gospodarcza Gazownictwa. Prezes IGG uważa, że możliwa jest jeszcze zmiana niekorzystnego dla Polski trendu w kształtowaniu się europejskiego rynku gazu. Jednak w tym celu niezbędne jest rozwijanie bilateralnych stosunków z Rosją: - Liczę, że nowy rząd poprawi relacje pomiędzy Polską a Rosją, a tym samym przywróci partnerskie rozmowy między innymi np. na temat możliwości realizacji Gazociągu Jamał II. Jest on nadal najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla zainteresowanych stron.