Wiele osób zastanawia się, ile można faktycznie zaoszczędzić kupując kolektory słoneczne do własnego domu. Nasze korzyści finansowe zależą przede wszystkim od obecnie używanego systemu ogrzewania oraz wielkości dotacji, jeśli chcemy z takiej skorzystać.

Jak obliczyć korzyści z zakupu kolektorów słonecznych z dotacją ?
Należy zauważyć, że, pomimo, że w programie dotacji NFOŚiGW można znaleźć informację, że dotacja na zakup kolektorów słonecznych wynosi 45 % kosztów kwalifikowanych, to, efektywna dotacja po odjęciu podatku dochodowego wynosi odpowiednio ok. 37% (dla pierwszego progu podatkowego wynoszącego 18%) i 31% (dla drugiego progu podatkowego wynoszącego 32%). Dodatkowo, do kosztów niekwalifikujących się do kosztów dotacji dochodzi jeszcze koszt obsługi kredytu bankowego. Przykładowo: Biorąc pod uwagę, że zakupimy instalację o wielkości 7-8 m2 (koszt 17,5 tys. zł) przy założeniu, że pierwotnie ogrzewaliśmy ciepłą wodę użytkową tylko za pomocą energii elektrycznej i otrzymaniu dotacji w wysokości 6,5tyś zł (po odliczeniu 18% podatku dochodowego), tzw. prosty okres zwrotu zakupionej instalacji będzie wynosił 6 lat, a nasze roczne oszczędności na rachunkach ok. 1600 zł/rok.

Każdy, zainteresowany budową instalacji słonecznej do swojego domu może w prosty sposób dokonać szacunkowego doboru wielkości instalacji i wysokości nakładów inwestycyjnych oraz na tej podstawie obliczyć wysokości efektywnej dotacji (po uwzględnieniu podatku dochodowego), jak również okres zwrotu nakładów inwestycyjnych i rocznych oszczędności na zaoszczędzonej energii poprzez program stworzony przez zespół specjalistów Instytutu Energetyki Odnawialnej, dostępny na stronie internetowej www.inwestujwkolektory.pl .


Źródło: ''