JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA
Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewaniaW Stowarzyszeniu ds Rozliczania Energii został opracowany poradnik Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Tekst poradnika uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Gospodarki.

Prezentowane w poradniku wiadomości mogą być pomocne w wyjaśnianiu wątpliwości towarzyszących rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowić przykład do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.

Poradnik został opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie autorów tej broszury.

Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla właściciela / użytkownika mieszkania w budynku wielolokalowym, ale także dla zarządcy budynku, który odpowiedzialny jest za rozliczanie kosztów zakupionego ciepła pomiędzy użytkowników lokali w danym budynku.

Z tekstem poradnika można zapoznać się na stronie internetowej: www.irkom.org.pl.

W formie broszury poradnik można nabyć u Wydawcy: wydawnictwo@informacjainstal.com.pl


Źródło: ''