Pierwsze chłodne poranki i noce zwiastują nieuchronne nadejście jesieni. Mija czas intensywnego użytkowania klimatyzatora, naszego sprzymierzeńca w walce z gorącymi temperaturami. Czy zastanawiasz się, jak teraz wykorzystać to drogie urządzenie? Czy klimatyzator będzie bezużytecznie czekał na nadejście kolejnego letniego sezonu? Niekoniecznie. Nowoczesne klimatyzatory mogą być z powodzeniem użyte do dogrzewania pomieszczeń przed nadejściem sezonu grzewczego.

Jak korzystać z klimatyzacji jesienią?
Funkcja grzania


Większość dostępnych na rynku klimatyzatorów jest wyposażona w pompy ciepła, które wykorzystują ciepło powietrza zewnętrznego. Zastosowanie odpowiedniego zaworu, odwraca obieg czynnika chłodzącego. Umożliwia to transfer ciepła pobranego przez jednostkę zewnętrzną do wewnętrznej, i dalej do ogrzewanego pomieszczenia. W ten prosty, i ekonomiczny sposób, możemy dogrzać nasze mieszkania.

Wbrew pozorom, taki sposób ogrzewania wcale nie musi być kosztowny. Nowoczesne klimatyzatory charakteryzują się wysokim współczynnikiem wydajności cieplnej COP (Coefficient of Performance), dzięki temu z 1kW pobranej energii elektrycznej, klimatyzator z pompą ciepła, zapewni nawet kilka kW mocy cieplnej.


Ile ciepła uzyskasz?


Można to sprawdzić znając współczynnik COP klimatyzatora podany przez producenta w instrukcji obsługi. Jeśli klimatyzator ma współczynnik COP równy np. COP=3,5, oznacza to, że z 1 kW mocy energii elektrycznej uzyskasz aż 3,5 kW energii cieplnej!


Wydajność


Wahania temperatur mają stały wpływ na współczynnik COP. Wydajność urządzenia spadnie, gdy temperatura powietrza na zewnątrz obniży się np. do -5˚C. Każdy producent podaje w instrukcji obsługi wartości temperatur, przy których używanie pompy ciepła będzie skuteczne i wydajne. Klimatyzator z pompą ciepła nigdy nie zastąpi typowego ogrzewania, może być efektywną alternatywą w okresie przejściowym przed nadejściem sezonu grzewczego.


Jesienne przeglądy


Jesień to doskonały moment na przegląd klimatyzatora intensywnie używanego w sezonie letnim. Zlekceważenie przeglądów doprowadzi do utraty gwarancji lub komplikacji zdrowotnych. Najczęstszą przyczyną spadku wydajności urządzenia, jest jego zabrudzenie. Konserwacji wymaga cały układ klimatyzacyjny, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna.

Filtry zainstalowane w jednostce wewnętrznej mają za zadanie oczyszczać wdmuchiwane do pomieszczenia powietrze ze wszystkich szkodliwych substancji; grzybów, drobnoustrojów, pyłków i kurzu. Nie czyszczony filtr, szybko pokrywa się brudem, co zaburza przepływ powietrza. W efekcie urządzenie działa z obniżoną wydajnością, powoduje zwiększone zużycie energii elektrycznej.

Nie bagatelizujmy zagrożeń płynących z nieprawidłowego użytkowania i serwisowania klimatyzatorów. Objawy podobne do grypy i inne powtarzające się dokuczliwe dolegliwości, mogą być efektem zabrudzonej klimatyzacji. Warto również skontrolować ilość czynnika chłodzącego w układzie, wahania jego poziomu mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego układu. Regularnie serwisowany klimatyzator, to gwarancja bezawaryjnej pracy przez cały sezon, czyste i zdrowe powietrze w Twoim otoczeniu.


Autor: Przemysław Turczyk, PHU Popularna

Źródło: P.H.U. Popularna